Kruže lažni fiskalni računi!

Ili, kako da vam trgovac ne “uvali” lažan fiskalni račun i tako vas spreči da u budućnosti ostvarite pravo na reklamaciju?

Pored toga što mnogi prodavci izbegavaju davanje fiskalnih računa, u poslednje vreme sve više prijavljuju i izdavanje lažnih fiskalnih računa.

KAKO PREPOZNATI?

 aaa

Ispravan od neispravnog fiskalnog isečka razlikuje po znaku ocila na donjem delu računa. U Poreskoj upravi kažu da je fiskalni račun najlakše prepoznati po fiskalnom znaku koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom i ispisanih u kvadratu, a nalazi se u donjem delu računa. Pored toga fiskalni isečak mora da ima jasne podatke o samom trgovcu, uključujući pun naziv obveznika i objekta, kao i adresu objekta.

Izdavanje predračuna ili međuračuna, koji su veoma slični fiskalnim računima, nije sporno, ali ukoliko prilikom plaćanja kupac ili gost dobije fiskalni isečak koji, treba i da uzme i sačuva u krugu od 20 metara po izlasku iz objekta. Predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, najviše su zastupljeni u ugostiteljskim objektima.

Na specijalnom portalu Poreske uprave www.poreskialarm.rs građani mogu da prijave uočene poreske nepravilnosti u radu poreskih obveznika.

Građanima je omogućeno da i ovim putem prijave obveznike kod kojih uoče nepravilnosti u poslovanju odnosno sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda.