Nezakonitost obrade kredita – Potvrda NBS!

NBS je ovih dana uputila dopis bankama u vezi sa “naplatom naknade i troškova koje banke naplaćuju u vezi sa realizacijom kredita (trošak obrade, praćenja i administriranja kredita)”.

U tom dopisu NBS potvrđuje da je naplata ovih troškova u procentualnom iznosu od odobrenog kredita nezakonita, gde u poslednjem pasusu dopisa kaže: “Molimo vas da u narednom periodu razmotrite potrebu usklađivanja unutrašnjih akata kojima se uređuju naknade i troškovi kako bi ste u tom smislu obezbedili zaključivanje i primenu ugovora o kreditima U SKLADU SA PROPISIMA…”, što je eksplicitna potvrda tvrdnje da dosadašnja praksa banaka o naplati ovih troškova nije bila u skladu sa propisima, čim je treba uskladiti!

Još jedna rečenica iz ovog dopisa potvrđuje ono što Efektiva zastupa godinama unazad, a to je činjenica da ova vrsta naplate ne predstavlja realan trošak koji banke imaju, već dodatnu zaradu banaka, suprotnu članu 1065 ZOO.

“Određivanje visine naknade u procentualnom iznosu od vrednosti kredita u praksi dovodi do toga da za istovrsni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine (pri čemu banka zapravo ima potpuno iste troškove, što znači da visina naknade NE PREDSTAVLJA ODRAZ STVARNIH TROŠKOVA PRUŽANJA USLUGE)”.

Dakle, još jedna velika pobeda Udruženja Efektiva je potvrđena od strane NBS!

VAŽNO! Postaje jasno da su banke nezakonito 15 godina unazad naplaćivale ove troškove. Nadoknadu štete po tom osnovu, u ovom trenutku moguće je ostvariti jedino sudskim putem. Veliki broj tužbi, koji je NBS i najavila banakama, svakako bi doprineo da se ova šteta možda i sistemski nadoknadi građanima Srbije, ali za sada TREBA TUŽITI!

Svi koji žele da tuže zbog naplate ovih troškova mogu se informisati na ovom linku u potpunosti o načinu ostvarivanja svog prava uz pomoć Udruženja Efektiva:

Obrada kredita – Uputstvo za tužbe!

U nastavku je dopis NBS upućen bankama!

dopis NBS-A dopis NBS-A1