Novi protest ispred NBS!

Nezadovoljni rešenjima koje je NBS ponudila za kredite u švajcarskim francima, kao i nezainteresovanošću da se reše ostali problem koje građani i privreda imaju u poslovima sa bankama, Udruženje Efektiva, u koordinaciji sa ostalim udruženjima ovog tipa iz Slovenije, Hrvatske, BIH i Crne Gore, za subotu 28.3.2015 sa početkom u 12h, organizuje novi protest oštećenih korisnika bankarskih usluga. Naziv protesta je “Stavimo tačku na pljačku” a biće održan ispred NBS u Nemanjinoj ulici, a zatim i ispred zgrade vlade Republike Srbije.

Cilj protesta je konačno regulisanje bankarskog tržišta u Srbiji, transparentno i zakonito poslovanje banaka, kao i povraćaj nezakonito naplaćenog novca po bilo kom osnovu i u bilo kojoj vrsti pozajmice, umeravanje glavnice kredita u švajcarskim francima, u kojima građani i posle 7-8 godina redovne otplate duguju daleko više nego što su od banke pozajmili.

Banke svoje klijente godinama potkradaju na kamatama, raznim fantomskim provizijama za obradu i praćenje kredita, naplatom kredita po prodajnom kursu banke (po nekoliko dinara veći od prodajnog kursa NBS), obračunom nezakonitih, a često i zelenaških zateznih kamata, indeksiranjem kredita u stranoj valuti. Neke od tih stvari banke i danas rade, uz prećutnu saglasnost NBS i državnih organa.

Banke su na taj način, neopravdano i nezasluženo, iz zemlje iznele ogroman novac, koji je mogao biti upotrebljen na drugi način, u podsticanju ekonomije, građevine, potrošnje itd…

Pozdravljamo poslednje izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojima se minimalno popravlja položaj određene kategorije bankarskih korisnika, kao i pokušaj NBS da se nađe rešenje za kredite u švajcarskim francima. Ipak, smatramo da su ta rešenja tek mali koraci koji moraju brže da vode ka konačnom rešenju svih ovih problema. Pozivamo NBS i državne organe da stanu u zaštitu prava, svojih građana a ne bankarskih interesa, usko vezanih isključivo za sticanje profita. Ova prava građana Srbije su zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Smatramo da banke imaju pravo na svoje postojanje i rad, ali isključivo u okviru zakonskih propisa i uz uvažavanje svojih klijenata kao ravnopravnih partnera.

Verujemo da je ovo poslednji momenat da banke private svoju odgovornost u delu nepoštenog poslovanja sa klijentima i na taj način omoguće redovniju otplatu obaveza dužnika, čime će sprečiti propast dobrog dela zaduženih građana. Rast nenaplativih kredita svakako utiče i na normalno poslovanje banaka, čijim otežavanjem bi se dodatno produbio problem u mogućoj reakciji deponenata-štediša, što bi na kraju imalo nesagledive posledice na celokupnu situaciju u bankarskom sistemu i društvu u celini. Kompromis je moguć, ali za kompromis su potrebne obe strane.