Ukida se i ponderisani Euribor Alpha banke!

NBS je donela Rešenje kojim se ukida primena Pondera/ordeva u ugovorima u kojima ih nije bilo, ali i u ugovorima sa ponderisanim Euriborom.

Ono što za sada znamo je da obaveštenja o tome od NBS dobijaju oni koji su slali prigovore na rad Alpha banke. Očekujemo odgovor od NBS (poslali smo pitanje) o tome da li će se pomenuto Rešenje primenjivati na sve ugovore, što bi bilo logično, ili samo na ugovore korisnika koji su pisali prigovore.

Ipak, pozivamo sve one koji nisu uputili prigovor banci a zatim i NBS da nam se jave i pridruže, kako bi dobili primer prigovora koji je potrebno poslati.

NBS je ukinula upotrebu pondera i ordeva ali ostaje pitanje šta će se desiti sa novcem koji je banka, uz korišćenje tih elemenata, u proteklom periodu naplatila od svojih klijenata. U svakom slučaju, ako je NBS propustila da tim Rešenjem i to ispravi, mi našim daljim delovanjem nećemo…

 

Linkovi za obaveštenja:

Obavestenje za ugovor sa ponderom

Obavestenje za ugovor bez pondera