Obaveštenje za javnost povodom Nedelje štednje

UBK Efektiva je medijima poslalo nekoliko predloga na koje bi gradjani trebalo da obrate pažnju prilikom donošenja odluke o polaganju štednje ili odabira same banke

 

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva apeluje na sve gradjane, povodom predstojeće Nedelje štednje, da obrate pažnju i uzmu u obzir neke od sledećih parametara, prilikom odluke o polaganju depozita ili odabiru banke u kojoj će to uraditi. Napominjemo, da iako je g-din Guverner napravio neku vrstu javnog „kartelskog dogovora“ sa bankama da snize kamate na štednju, mi ne zagovaramo ništa što je u smislu organizovanog odgovora na taj čin, već samo želimo da pružimo savet onima koji se odluče da i ove godine poklone poverenje bankama.

Smatramo da gradjani treba da obrate pažnju ne sledeće:

 

–         da pogledaju na sajtu banke ili APR-a da li je banka bila profitabilna ili nije

–         da uzmu u obzir da je g-din Dugalić, gensek Udruženje banaka, pre nekoliko dana izneo u javnost činjenicu da su banke počele da beleže pad profita

–         da uzmu u obzir stepen u kom se nalazi ekonomija zemlje iz koje banka dolazi

–         da uzmu u obzir činjenicu o tome da li je banka u poslednje vreme imala pad kreditnog rejtinga u svojoj matičnoj zemlji, što poskupljuje njene izvore finansiranja

–         da uzmu u obzir stavove vodećih ekonomista i čelnih ljudi pojednih banaka o padu kreditne aktivnosti banaka u zemlji

–         da „džentlmenskim dogovaranjem“ o smanjenju kamata, uvećavaju svoju zaradu na plasmanima tog istog novca (pod uslovom da kamate na kredite ostanu iste)

–         da preprodajom našeg novca, nama samima, zaradjuju i po 3 do 4 puta  više od onoga što nude gradjanima

–         da uzmu u obzir neravnopravne uslove pod kojima banke kreditiraju gradjane i uslove pod kojima gradjani, polaganjem depozita, kreditiraju banke (banka naplaćuje trošak isplate kredita, gradjani nemogu naplatiti trošak uplate depozita, banka u toku otplate kredita može da podiže kamatu, gradjani ne mogu podizati na štednju itd).

 

 Još jednom ističemo da ovo nikako nije poziv organizovanog deovanja, već samo savet na šta treba obratiti pažnju. Koristimo ovu priliku da pozovemo Guvernera, da u skladu sa dogovorom koji je napravio, sa bankama napravi još jedan, koji bi se  mogao nazvati „džentlmenskim“, po kom bi banke snizile i kamate na kredite, vratile gradjanima novac koji su naplatile nezakonitim uvećanjem marži na postojećim kreditima i omogućile ravnopravnije uslove razmene novca. Na taj način banke će pokazati svoje dugoročno opredeljenje da ostanu na tržištu naše zemlje, a NBS da vodi računa i o interesima svojih gradjana.