Od marta niže rate!

Banke će od marta morati da naplaćuju rate kredita po srednjem kursu čak i za pozajmice podignute pre decembra 2011. Tako će rate biti niže klijenatima kome su banke zaračunavale prodajni kurs, što je bila praksa do 2011, a to će se naročito osetiti na stambenim kreditima kod kojih su rate najveće.

Izmenjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga počeće da važi od marta. On se odnosi na sve koji su kredite podigli pre decembra 2011. Po tim izmenama banke će morati da obračunavaju rate po  srednjem kurs. Naravno, reč je o kreditima vezanim za evro ili franak, kao što su to svi stambeni krediti.

To će važiti ne samo za građane, nego i za preduzetnike koji su kredite uzeli pre 5. decembra 2011. Tog datuma je počeo da važi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa se posle tog dana krediti obračunavaju i otplaćuju po srednjem kursu. Do tada su pojedine banke zaračunavale rate po prodajnom kursu iako su kredit odobrile po kupovnom ili srednjem.

Računica pokazuje da ušteda neće biti mala. Razlika između prodajnog i srednjeg kursa za evro je 2,4 dinara, dok je između prodajnog i kupovnog 5,5 dinara. To je još izraženije kod franka. U prvom slučaju razlika je 5,6 dinara, dok u drugom čak 11,2 dinara.

 

Vraćanja kredita vezanih za evro i franak

Za kredit isplaćen po kupovnom kursu

  • Do sada – rate su otplaćivane po prodajnom ili po srednjem kursu
  • Od marta – rate će biti otplaćivane po povoljnijem, kupovnom kursu
Za kredit isplaćen po srednjem kursu

  • Do sada – rate su otplaćivane po prodajnom kursu
  • Od marta – rate će se otplaćivati po srednjem kursu

– Dobio sam poziv banke da potpišem aneks za stambeni kredit u francima. Već sedam godina rate sam otplaćivao po prodajnom kursu banke za franak, a od idućeg meseca to će biti po srednjem. To znači da ću za moju ratu od 314 franaka, izdvajati manje 939 dinara, odnosno godišnja ušteda po ovom osnovu biće oko 11.000 dinara – kaže za „Blic“ Vuk. M, klijent Zberbanke.

U ovoj banci potvrdili su nam da pozivaju klijente da potpišu anekse. Savet građanima je da dobro pročitaju koje izmene sadrže aneksi.

Dejan Gavrilović iz Udruženja “Efektiva” za “Blic” kaže da nije redak slučaj da se obaveze naknadno dodaju kroz aneks. Najčešće se ubacuje obaveza stavljanja administrativne zabrane na zaradu. Mogućnost da banka vrati novac za rate koje su dosad obračunate po višem kursu ne postoji.
– Za ono što je naplaćeno do sada neće biti povraćaja novca – ističe Gavrilović.

 

PRIMER UŠTEDE

 Rata  Razlika prodajnog i kupovnog kursa  Ušteda
 300 evra  2,4 dinara  720 dinara
 400 franaka  5,6 dinara  2.240 dinara

 

Izvor: Blic, 21.02.2015.