Sastanak u NBS!

Današnji sastanak je potvrdio naša saznanja od pre nekoliko dana, vezano za rešenja koja će NBS predložiti kao konačna za rešavanje problema CHF kredita.

Dakle, ponuda podrazumeva sledeće:

1. smanjivanje kamate za 1% i ostanak u CHF kreditu, s tim što ukupna kamata ne može biti manja od 3%

2. smanjivanje mesečne obaveze za 20% u naredne tri godine, a zatim prebacivanje neplaćenog dela za kraj kredita, kroz dodavanje još jedne godine otplate (balon krediti, nešto slično BAN 01)

3. konverzija CHF kredita u EVRO kredit po sadašnjem paritetu, ali uz opciju da buduća kamata na EVRO kreditu bude manja za 1% od tržišne (npr. marža bi bila 3,5%+euribor)

4. konverzija CHF kredita u EVRO kredita uz tržišnu kamatu (npr, marža 4,5% + euribor) ali uz umanjenje pariteta za konverziju od 5%. Dakle, sadašnji odnos evra i franka je 1:1,077, a u toj ponudi bi bio na današnji dan 1:1,13, što zapravo nije ni onaj odnos od 1:1,2 koji je Centralna banka Švajcarske branila tri godine, odnosno koji je bio pre skoka franka 15. januara ove godine.

Mi smo ove ponude ocenili kao neprihvatljive i to smo jasno rekli predstavnicima NBS i pritom najavili dalje aktivnosti.

Ove ponude će danas biti izglasane na organima NBS i vrlo brzo objavljene u Službenom glasniku, nakon čega kreće njihova eventualna primena (za one koji se odluče da nešto od ovoga prihvate).

U narednim danima ćemo matematički objasniti svaku od predloženih ponuda, kako bi se jasnije videlo šta zapravo predstavljaju ove “pogodnosti”, i kako bi oni koji možda razmišljaju da nešto od ovoga prihvate, jasnije znali šta prihvataju.

Nakon toga sledi ponuda NBS-u i bankama “UZMI ILI OSTAVI” koja podrazumeva sve one zahteve koje godinama zastupamo, od kojih je najvažnija konverzija CHF kredita u EVRO kredite po paritetu koji je važio na dan isplate svakog kredita!