Odgovor na saopštenje NBS

UBK Efektiva odgovara na saopštenje Narodne banke Srbije koje je objavljeno dana  5.4.2012 na sajtu NBS-a.

 

Saopštenje:

Narodna banka Srbije ne naplaćuje razmatranje prigovora korisnika finansijskih usluga ni postupak posredovanja

“Povodom učestalih neutemeljenih i neosnovanih izjava različitih udruženja o postupanju Narodne banke Srbije po prigovorima korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije obaveštava sve građane da po svakom prigovoru postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i svojim internim aktima i procedurama. Narodna banka Srbije je nezavisna institucija, koja svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonskim propisima i ne podleže spoljnim pritiscima.

Razmatranje prigovora, kao i postupak posredovanja (medijacija) potpuno su besplatani za sve korisnike finansijskih usluga. U vansudskom postupku pred Narodnom bankom Srbije je u 2011. godini 48% prigovora je okončano sporazumom. Imajući to u vidu, napominjemo da u postupku pred Narodnom bankom Srbije nije neophodno angažovanje punomoćnika i trećih lica, te stoga građani treba sami da odluče da li će se izlagati nepotrebnim dodatnim troškovima time što će angažovati posrednika u ovoj fazi rešavanja prigovora.”

Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga

 

Odgovor:

Svaka od rečenica napisanih u ovom saopštenju (sem naslova) je jako diskutabilna. Pođimo redom:

Prvo, pronašli smo se u neodređenoj formulaciji „razna udruženja“ iako njih nema, već smo mi jedino koje se na ovaj način bavi zaštitom položaja korisnika bankarskih usluga. Naše izjave nisu neutemeljene niti neosnovane, već naprotiv, svaka od njih je potkrepljena jakim argumentima i činjenicama i tiče se postojećih nepravilnosti a ne imaginarnih dešavanja. Nema potrebe nabrajati sve o čemu smo govorili, već je dovoljno reći da se broj naših članova neprekidno uvećeva, a i samo ovakvo obaveštenje od strane NBS ukazuje na našu ulogu u procesu informisanja građana.

Drugo, NBS nam ovde kaže da postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Taj Zakon se primenjuje tek 4 meseca. Šta je sa prethodnim periodom? Čak ni u ovih 4 meseca primene novog Zakona (ako se primenom može nazvati nešto što se u praksi ne primenjuje u potpunosti), NBS nije učinila sve što je mogla da zaustavi, npr Alpha banku da nezakonito obračunava Pondere i Ordeve kojih u prvobitnim ugovorima nije bilo, a upravo je taj Zakon bankama naložio da se na početne ugovore vrate. NBS čak i rokove predviđene za odgovore na prigovore građana ne poštuje, o ćemu smo već pisali.
Iz navedenog se može posumnjati i u istinitost poslednje rečenice prvog pasusa saopštenja NBS.

Dalje, nije baš ni tačno da je sve besplatno, jer postupanje NBS po prigovorima, ili bolje reći ne postupanje, građane ove zemlje ipak košta: novca koji im neke banke i dalje neosnovano uzimaju, oduzetih nekretnina, vremena i živaca, kao najvrednijeg elementa. Košta ih i novac koji odlazi na pozamašne plate zaposlenih u NBS koji su u radnoj obavezi da štite i edukuju građane. Zar to sve nije dovoljan trošak da bi se reklo da je nešto besplatno?

I broj od 48% upešno rešenih vansudskih sporazuma je možda tačan, ali sumnjiv, jer to praktično znači da je svaka druga medijacija završena dogovorom. Zašto nam NBS ne saopšti koliko je od ukupno upućenih prigovora i predloga za medijaciju, istih uopšte i bilo održano i šta je osnov onih koje su uspešno rešene? Da li postoji bar jedna uspešna u sporu sa bankom oko nezakonitog povećanja kamate i marže na kreditima u otplati?

Što se posredovanja tiče, tu se nismo prepoznali, ali prepoznajemo neke druge „nezavisne eksperte“ i moguće advokate, ako ih građani angažuju. Ove druge verovatno i sa pravom, jer se u proteklom periodu pokazalo koliko se bankama može verovati. Za sve to, nije krivo Udruženje Efektiva, već je krivica isključivo na strani onih koji su nepravilnosti činili i na strani onih koji nepravilnosti nisu sprečili, a plaćeni su novcem građana ove zemlje da vrše kontrolu rada banaka i sprečavaju nepravilnosti u njihovom radu. Upravo zato se građani udružuju i angažuju advokate. Samo u jednom slučaju  je predstavnik Udruženja Efektiva bio na medijaciji kao podrška članu Udruženja i to naravno članu udruženja nije naplaćeno, niti je takva naplata moguća , osim kroz regularnu godišnju članarinu čija je visina nezavisna od pomoći u medijaciji.

Ako je nekom u NBS ovo saopštenje bilo neophodno da ubedi sebe ili svoje nadređene u smisao svog radnog postojanja, onda ga mi razumemo. Sve ostalo je, kako smo već rekli, u najmanju ruku diskutabilno. Ako je saopštenje napisano u nameri da građane odvrati od udruživanja i angažovanja stručnih lica radi edukacije i pomoći, onda neka služi na čast onima koji su ga pisali. Ako nekome u NBS smeta kritika i rad Udruženja Efektiva, onda neka počne da radi svoj posao kako treba i za bilo kakvim udruživanjem neće ni biti potrebe.

 

UBK EFEKTIVA

Zajedno smo jači!