Otvoreno pismo predsedniku Vlade gospodinu Vučiću!

Poštovani gospodine Vučiću, Povodom Vaše izjave, vezane za kredite u švajcarskim francima, da će država minimalno intervenisati u rešavanju ovog problema, koristimo ovu priliku da Vam damo predlog, koji podrazumeva još manje mešanje države u ovaj problem, u smislu finansijskih izdataka na koje se verovatno misli, već isključivo u nepristrasnoj posredničkoj ulozi koju državni organi mogu imati u razgovorima između banaka i korisnika bankarskih usluga.

U poslednjih nekoliko dana primetan je vapaj bankarskog sektora koji sugeriše mešanje države u otplatu ovih kredita, odnosno subvenicionisanje po raznim osnovama. Mi to ne tražimo od države, ali i napominjemo da će država svakako, ako se ovaj problem ne reši u ovoj fazi, morati da intereviniše novčanim davanjima i to u slučaju ako veliki broj ovih kredita postane nenaplativ. Tada će banke aktivirati polise osiguranja koje imaju kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), a NKOSK-u će biti potreban ogroman novac da dugovanja korisnika podmiri bankama.
Dakle, postavlja se pitanje: Hoće li se država sada umešati i samo posredovati u rešavanju ovog problema, ili će nekad kasnije, potencijalno, biti primorana da izdvaja znatna materijalna sredstva kako bi podmirila obaveze NKOSK prema bankama. U toj opciji, smatramo da treba obratiti pažnju, država će doći u situaciju da pomaže bankama a pre toga nije htela svojim građanima.
Treba uzeti u obzir da će u tom slučaju doći do dodatnog pada cene nekretnina u Srbiji, te da će se postaviti pitanje oporavka i investicija u građevinsku industriju Srbije, što za sobom opet vuče dalje posledice…
U skladu sa time, u prilogu Vam dostavljamo predloge naših rešenja, u kojima možete videti da finansijska pomoć države u ovoj fazi apsolutno nije potrebna nikakva finansijska pomoć države, koju bankari traže isključivo za sebe, već da se sve može rešiti na dosta ekonomičniji način.