Predlozi rešenja za CHF kredite!

Udruženje bankarskih klijenata EFEKTIVA aktivno učestvuje u pronalaženju rešenja za problem kredita u švajcarskim francima, i u skladu sa tim, napravili smo dva modela predloga. U analiziranju tih predloga, pošli smo od činjenice da se banke uglavnom nisu zaduživale u švajcarskim francima, odnosno da ti plasmani nisu imali odgovarajuće izvore u istoj valuti. Dokaz za to je I činjenica da u poslednjem izveštaju o bankarskom sektoru, koji je na sajtu NBS objavljen zaključno za polovinu 2014. godine, stoji da  zaduženja banaka u švajcarskim francima u tom trenutku iznose 2% ukupnih zaduženja. S druge strane, od ukupnih plasmana koje banke imaju na taj dan, oko 6% je indeksirano u švajcarskim francima. Dakle, jasno je da veći deo plasiranih kredita nema pokriće u istoj valuti, te to ukazuje da banke dobar deo svog profita ostvaruju na kursnim razlikama, odnosno jačanju franka u odnosu na evro I dinar. To potvrđuju i rihodi banaka koji dobrim delom čine upravo prihode po osnovu kursnih razlika.

Valutna klauzula služi za očuvanje vrednosti pozajmljenog kapitala, u ovom slučaju novca, ali nikako ne može služiti za sticanje ekstra profita, na šta ukazuju i brojni primeri sudske prakse. Dakle, ako banka ima izvor sredstava u nekoj stranoj valuti, opravdano je da ima i plasman u istoj. Ipak, ukupne obaveze banaka, koje su indeksirane u stranoj valuti u ovom trenutku iznose oko 12 milijardi evra, dok ukupni plasmani banaka u stranoj valuti iznose negde oko 18 milijardi evra. Jasno se vidi da su banke neopravdano indeksirale oko 6 milijradi evra plasmana, iz očiglednog razloga zarade na kursnim razlikama.

Svi ovi pokazatelji govore da ipak ima prostora za pronalaženje pravičnog rešenja za CHF kredite tako što bi se oni preindeksirali na evro kredite po paritetu koji je važio na dan isplate kredita, ili nekom drugom univerzalnom (predlog je 1:1,6).

U tu svrhu napravili smo i poređnja istog iznosa kredita, posmatranog u EUR I CHF. Radi se o iznosu od 70.000 chf, što je tada iznosilo 43.500 evra,  koji je podignut polovinom 2008. godine, na rok od 300 meseci .

FIKSNA KAMATA

Recimo da su oba kredita isplaćena po fiksnoj kamati. CHF kredit po kamati od 4,5% a EUR kredit po kamati od 7%. Rata za CHF kredit bi bila 390 chf, što je tada bilo

70.000 chf na 300 meseci, kamata 4,5% godišnje 43.500 evra na 300 meseci, kamata 7% godišnje
datum kurs Rata u CHF Rata u DIN Ostatak duga datum kurs Rata u EUR Rata u DIN Ostatak duga
30.6.2008. 49,11 390 19.153 70.000chf 30.6.2008. 78,98 307 24.247 43.500eur
30.11.2014. 100,2 390 39.078   30.11.2014. 120,55 307 37.008  
19.1.2015. 122,37 390 47.724 58.500 chf 19.1.2015. 122,38 307 37.571 38.215eur

Dakle, u početku je rata za CHF kredit bila za oko 5.000 din manja, dok je sada za oko 10.000 din veća. U oba primera ukupna plaćanja klijenta do tog trenutka bi bila oko 2,5 miliona din, ali je sadašnji dug po kreditu drastično manji od kredita u evrima. U trenutku podizanja 70.000chf je iznosilo 43.500 evra, dok je sadašnji dug u od 58.500 chf skoro isti i u evrima, oko 58.400 evra, što znači da klijent duguje skoro 15.000 evra više nego što je dobio u trenutku isplate kredita.

Ako bi banke sadašnju kamatu od 4,5% smanjile za 2%, s obzirom da ima mesta tome pošto je libor O (ili je u minusu), rata kredita bi se smanjila sa 390 chf na 314 chf, što je osetno umanjenje za korisnike.

PROMENLJIVA KAMATA

70.000 chf na 300 m, kamata 6M libor+2,5% 43.500 evra na 300 m, kamata 6M euribor+4,5%
datum kurs Rata u CHF Rata u DIN Ostatak duga datum kurs Rata u EUR Rata u DIN Ostatak duga
30.6.2008. 49,11 425 20.872 70.000chf 30.6.2008. 78,98 378 29.854 43.500eur
30.11.2014. 100,2 322 32.264   30.11.2014. 120,55 252 30.379  
19.1.2015. 122,37 322 39.403 56,483 chf 19.1.2015. 122,38 252 30.840 30.378eur

Dakle, u početku je rata za CHF kredit bila za oko 9.000 din manja, dok je sada za oko 9.000 din veća. Sadašnji dug po kreditu drastično manji kod kredita u evrima.  U trenutku podizanja 70.000chf je iznosilo 43.500 evra, dok je sadašnji dug u od 56.483chf skoro isti I u evrima, oko 56.400 evra, što znači da klijent duguje skoro 13.000 evra više nego što je dobio u trenutku isplate kredita.

 

PREDLOG

Ako bi se sadašnja glavnica duga u chf (56.483 chf) konvertovala u EUR po paritetu na dan isplate kredita (1:1,61), dug bi u evrima iznosio 35.083 evra. Na ostatak otplatnog roka od 222 meseca (klijent do sada platio 78 rata), nova rata bi iznosila 237 evra ili 29.004 din, što je za oko 10.000 dinara manje nego što je postojeća rata u CHF.

Iz ovog primera se vidi da bi konvertovani dug iz CHF u EUR bio čak I veći od onog koji bi bio da je klijent u startu podigao kredita u evrima, s tim što bi sve što je do sada naplaćeno ostalo banci, a banka bi ubuće naplaćivala evro kredit po većoj kamati, obzirom da je predložena marža veća.

Bitno je napomenuti da ovi predlozi ne zahtevaju intervenciju države u smislu subvencionisanja bilo čega, već isključivo nepristrasno posredovanje u pregovorima sa bankama. Korisnici CHF kredita ne traže oprost dugova, već da budu dovedeni u isti položaj sa korisnicima EUR kredita, kao I da nakon 6,5 godina redovne otplate ne duguju više nego što su podigli. Naglašavamo da korisnici CHF kredita u ovom trenutku nemaju mogućnost refinansiranja svojih obaveza pod boljim uslovima, jer su CHF krediti ukinuti, čime su ovi korisnici ZAKLJUČANI u svojim ugovorima.

MI DANAS ZASTUPAMO KORISNIKE CHF KREDITA. SUTRA SU TO POTENCIJALNO SVI OSTALI, JER 80% KREDITA JE INDEKSIRANO U STRANOJ VALUTI!