Pismo Efektive Savetu za borbu protiv korupcije

Obraćamo vam se u ime naših članova i svih onih koji koriste kredite indeksirane u “švajcarcima”,mada naši stavovi zastupaju i one koji koriste druge tipove kredita, jer svima je zajednički problem podizanje kamatnih stopa, tj. marži od strane banaka.
 
Želimo da istaknemo da izuzetno cenimo vaš rad i nastojanje da se u ovoj zemlji odredjene stvari dovedu u red, i zato smo i izabrali da budete jedna od prvih institucija kojoj se na ovakav način obraćamo. Mi smo osnovani sa namerom da korisnicima bankarskih usluga olakšamo komunikaciju sa bankama i NBS i da ukazujemo na probleme koje treba otkloniti. Aktivno smo se uključili u rešavanje, verovatno najvećeg problema koji trenutno postoji u toj oblasti, a to su krediti indeksirani u CHF valuti.
 
Tim povodom smo imali i kraći sastanak u NBS na kojem smo izneli naše stavove, dali odredjene predloge i upoznali NBS o našem radu i ciljevima. Još uvek formiramo korpus članova zainteresovanih da se aktivnije uključe u rešavanje ovog problema, i sa te strane podrška koju dobijamo raste iz dana u dan. Svesni smo toga da smo “novi” u ovoj utakmici, da tek treba da se dokažemo i da svojim radom i idejama afirmišemo Udruženje na duge staze i nakon rešavanja trenutnih problema, da budemo tu uvek kada nekom zatreba savet ili pomoć u bankarskim poslovima.
 
Zato se i obraćamo vama, koji imate ime i reputaciju, sa namerom da nam pomognete, ili mi vama, da zajedno izvršimo pritisak na NBS ili druge državne institucije da se nadje pravično rešenje za CHF kredite. Gradjanima sa tim kreditima je svakim danom sve teže da otplaćuju svoje rate a niko ne nudi rešenje. I medju vama verovatno ima korisnika tih kredita, pa je to razlog više da zajedno radimo.
 
Mi radimo ono što je do nas, okupljamo ljude, dajemo predloge, predlažemo akcije. Ono što je aktuelno  je akcija zatrpavanja banaka prigovorima, jer većina korisnika tu opciju nije iskoristila. Nakon toga isto radimo i ka NBS. Skupljamo infirmacije o načinu na koji su banke podizale kamate, šta su odgovarale svojim klijentima itd. Paralelno sa tim, okupljamo grupu ljudi koja će pokrenuti sudski spor. Ako akcije koje sprovodimo u delo i apeli koje upućujemo uskoro ne daju neki pozitivan rezultat, nameravamo da pozovemo sve korisnike tih kredita da prestanu sa plaćanjem rata. Mnogi više i ne mogu, a znate da je kriza u Americi tako i počela…
 
Verujemo u vas i nadamo se da zajedničkim radom i pritiskom ka NBS možemo postići željeni cilj, a to je u ovom trenutku, rešavanje problema kredita u  CHF, a dugoročno povećanje stepena transparentnosti rada banaka, kako bi se ovakve stvari izbegle u budućnosti.