Pridružite se akciji "ZATRPAJMO BANKE PRIGOVORIMA"

Udruženje EFEKTIVA poziva sve svoje članove, a i one koji to nisu, da se priključe akciji “Zatrpajmo banke prigovorima”.

Osnovna ideja je da maksimalno iskoristimo mogućnost koja nam je data propisima NBS i da masovnošću i uigranošću pokažemo bankama i NBS da se nismo zadovoljili fiksiranjem kursa od strane Centralne Banke Švajcarske, kao ni usvajanjem novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji tek treba da stupi na snagu.

Takodje, iako se možda misli da treba da budemo zadovoljni donošenjem pomenutog zakona, želimo da pokažemo da on ne umanjuje naše osećanje da smo u dosadašnjim odnosima sa bankama, naročito kreditima indeksiranim u CHF, znatno oštećeni, na neki način prevareni i protiv svoje volje onemogućeni da redovno izmirujemo kreditne obaveze. Time ćemo pokazati da ćemo od ovog trenutka aktivnije učestvovati u kreiranju društvenih normi i propisa kako bismo doprineli da naša finansijska budućnost, kao korisnika bankarskih usluga, bude maksimalno predvidljiva i na zadovoljstvo obe strane, a ne samo jedne.

Šta je potrebno uraditi? Potrebno je da svako ko ima argumenata, a to su svi korisnici kredita u CHF, pa i dobar deo onih u EUR, kojima je povećavana kamata, tj marža, dok je vrednost Libor-a i Euribor-a padala, pošalju prigovor sa akcentom na te nepravilnosti. Banke su dužne da na prigovor odgovore u roku od 30 dana, nakon čega ćemo, u slučaju da odgovor bude negativan po nas, iste prigovore uputiti u NBS. Prigovori ne moraju biti u strogo propisanoj formi, već ih svako može napisati po svom nahodjenju, bitno je da gadjaju suštinu problema, a to je rast kursa CHF u odnosu na dinar i povećanje marži. Deo koji nikako ne treba izostaviti je ZAHTEV DA SE SVE MARŽE VRATE NA POČETNI NIVO I DA SE VIŠAK TAKO NAPLAĆENOG NOVCA, UVEĆAN ZA ZATEZNU KAMATU KOJU BANKA OBRAČUNAVA SVOJIM KLIJENTIMA KOJI KASNE SA OTPLATOM, ODMAH ODBIJE OD OSTATKA GLAVNICE KREDITA.

U prethodnom članku smo dali najbolji i najtemeljniji primer prigovora, tj. dopis koji je dr Dijana Marković-Bajalović (bivša predsednica Komisije za zaštitu konkurencije) uputila Savetu za borbu protiv korupcije, koji takodje možete koristiti, delimično ili u celosti.

ZAJEDNO SMO JAČI!