Humanitarna pomoć za vlasnike banaka u Srbiji!

UBK Efektiva, podstaknuto nedavnom izjavom generalnog sekretara Udruženja banaka g. Veroljuba Dugalića, koji je u žalosnom tonu saopštio da su vlasnici banaka koje posluju u Srbiji u velikim gubicima i da u Srbiju nisu došle iz altruizma, pokreće humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći za ove jadne ljude.

“Šta će sutra oni vlasnici banaka da kažu kada im se smanjuje zarada?” – sa neskrivenom tugom u očima zapita g. Dugalić srpsku javnost.

Gospodin Dugalić je izneo podatak da su banke u Srbiji u 2013. poslovale sa gubitkom, a nešto malo pre toga je rekao da se služimo manipulacijama kada govorimo o štetnim bankarskim ugovorima i radnjama. Sigurno je da se manipulacijom ne može nazvati pokušaj izazivanja sažaljenja u javnosti zbog gubitaka bankarskog sektora u 2013. godini, a kada se ne kaže da su banke III kvartal 2014. (poslednji Izveštaj NBS) završile sa dobiti od 21 milijardom dinara, kao i dobit od 11,7 milijardi dinara u 2012 (devet puta više nego u 2011.).

Ipak, razumemo tugu vlasnika banaka u Srbiji, pa smo rešili da im nesebično pomognemo. Iz tog razloga pokećemo akciju prikupljanja humanitarne pomoći namenjene ugroženim vlasnicima srpskih banaka. Pozivamo celokupnu javnost da zaboravi na sve podele i nedaće, da zaboravi ugrožene u poplavama, prosvetare, decu bez roditelja, kao i ugrožene korisnike bankarskih usluga, i da se ujedini oko ideje pomoći vlasnicima banaka.

Ne želimo da vlasnici banaka trpe zbog naših pokušaja da banke u Srbiji nateramo da rade po zakonima ove zemlje, da građanima vrate nelegalno naplaćen novac, da posluju u okvirima tržišnih pravila, kao ni da ih isuviše česta kažnjavanja od strane NBS dodatno potresaju – kažu u Efektivi.

Nećemo sakupljati novac, jer on je deficitaran u Srbiji, ali verujemo da svako može da odvoji komad garderobe, obuće ili nešto od hrane, i donira ovim jadnm ljudima. Verujemo da vlasnici banaka u Srbiji neće ostati ravnodušni, ali i ne treba očekivati da će tu zahvalnost konkretno pokazati povećavanjem kamata na štednju, ili snižavanjem kamata na kredite, jer oni već imaju velike gubitke. Spremajte donacije, sakupićemo ih i odneti u Udruženje banaka Srbije!

 

UBK Efektiva: Vlasnici banaka, izvinite!