Pravnosnažna presuda za kamate!

Na zahtev naših članova, a i kako bi otklonili potencijalne nedoumice, objavljujemo jednu konačnu presudu protiv banke zbog neosnovanog povećavanja kamate. 

U ovom trenutku preko nas se vodi preko 1.500 postupaka po osnovu dizanja kamate, isplate kredita po nižem a naplate po višem tipu kursa, naplate nezakonitih zateznih kamata, raznih provizija i poništenja celokupnih ugovora.

Banke koje možete tužiti zbog dizanja kamate, a koje jesu uglavnom vratile taj novac na način da su ga odbile od glavnice, bez da su vratile zateznu kamatu koja pripada korisniku, su: Alfa banka, Pireus banka, Unikredit, Raiffeisen, Hypo, Sber (bivša Wolks), Eurobanka, Procredit, Komercijalna, OTP.

Banke koje su isplaćivale kredit po nižem tipu kursa a naplaćivale po višem tipu su: Alfa banka, Pireus banka, Unikredit, Sber, Eurobanka i Marfin.

Za sve ostalo potrebno je pregledati ugovor i utvrditi da li je bilo ostalih nepravilnosti.

NAPOMENA: Gore objavljeni spisak verovatno nije konačan. Za sve nedoumice obratiti se udruženju! Dosadašnje iskustvo pokazuje da je banka vratila oko polovine novca u odnosu na ono što pripada klijentu a što bi dobio sudskim putem. Dakle, banka je “vratila” glavni dug, na to pripada zatezna kamata, kursne razlike sa zateznom kamatom i provizija za obradu ili praćenje kredita, što sve ulazi u tužbeni zahtev!

Presuda je u nastavku…

efg 1 efg 2 efg 3 efg 4