Pravosnažna presuda protiv Eurobanke EFG!

Juče nam je stigla pravosnažna presuda protiv Eurobanke EFG zbog jednostranog povećavanja kamate tokom otplate kredita.

Dakle, Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio prvostepenu presudu Prvog osnovnog Suda u Beogradu kojom je poništena ugovorna odredba po kojoj banka može da povećava ugovorenu maržu, bez potpisivanja aneksa ugovora, a sve u skladu sa već čuvenom formulacijom banaka: “promena poslovne politike banke”. Sud je utvrdio da je banka povećala maržu, koja je morala ostati fiksna do kraja otplate kredita, sa 2% na čak 4,75%, što je dovelo do povećavanja ukupne kamate, a samim tim i mesečnog anuiteta. Prema tome, klijent je plaćao više nego što je trebalo…

Sud smatra da je banka prekršila nekoliko odredbi Zakona o obligacionim odnosima, te je povredila načelo savesnosti i poštenja, ravnopravnost i jednakost uzajamnih davanja ugovornih strana, ugovaranjem nedoredive ugovorne obaveze koja je NIŠTAVA.

Citiramo deo presude: ” U konkretnom slučaju, sporna odredba ugovora ne sadrži dovoljno podataka sa odredivost visine kamatne stope, jer formulacija da će se izmena vršiti u skladu sa poslovnom politikom banke ne daje elemente za odredivost. Osim toga, kada se predvidi da predmet ugovora može odrediti jedna ugovorna strana, ta ugovorna strana MORA postupati u skladu sa pravičnošću. Naknadno dostavljanje plana otplate, obavezu ne čini odredivom, jer je plan otplate sačinjen od strane tužene (banke) na osnovu parametara koji tužiocu, prema sadržini ugovora, nisu bili poznati niti predočeni ugovorom.”

Podsećamo da ovu banku, osim zbog povećavanja kamate, možete tužiti  i zbog isplate kredita po nižem a naplate po višem kursu (primer: isplaćen po kupovnom najnižem, a plaća se po srednjem ili prodajnom, najvišem kursu), naplate zelenaške zatezne kamate od 0,1% dnnevno ili 36,5% godišnje i provizije za obradu i praćenje kredita. Za ove slučajeve utuženja advokat se ne plaća!

UBK EFEKTIVA!