Pravnosnažna za praćenje kredita!

U nastavku je pravnosnažna presuda za administriranje (praćenje) kredita i NKOSK, kojom je preinačena presuda Trećeg osnovnog suda doneta u korist banke!

Dakle, prvostepenom presudom, utvrđeno je da banka ima pravo na naplatu provizije za osiguranje kredita kod NKOSK, kao i na naplatu tzv. administriranja kredita. Posle žalbe, Viši sud u Beogradu je tu presudu preinačio i dosudio je u korist dužnika!

Prema tome, dužniku pripada:

2.406 din na ime obrade zahteva kod NKOSK, na šta će dobiti još 4.500 din zatezne

80.185 din na ime osiguranja kredita kod NKOSK, na šta će dobiti još 150.700 din zatezne kamate.

18.224 din, na ime administriranja (ili praćenje, kako neke banke nazivaju) kredita, na šta će dobiti još 34.200 din zatezne kamate.

Zainteresovani za tužbu neka pišu na office@efektiva.rs!

NKOSK nova