Presuda VKS kao spas za raskinute ugovore!

U nastavku teksta dajemo Saopštenje UBK Efektiva povodom poslednje presude Vrhovnog kasacionog suda a koje se tiče ugovora o stambenim CHF kreditima koji su raskinuti od strane banke zbog neplaćanja obaveza.

Poslednjom presudom Vrhovnog kasacionog suda od 27.04.2017. dato je uputstvo nižestepenim sudovima za postupanje po tužbama korisnika kredita u švajcarskim francima kojima je već raskinut ugovor zbog neplaćanja obaveza koje su se godinama uvećavale zbog drastičnog jačanja kursa franka u odnosu na dinar i evro.

U konkretnom slučaju, korisnik kredita u CHF je podneo tužbu kojom je, između ostalog, tražio i raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti. Pravnosnažnim presudama Privrednog apelacionog suda iz 2014. i 2015. godine, tužbeni zahtev u ovom delu je odbijen uz obrazloženje da je ugovor o kreditu već bio otkazan (raskinut) od strane banke. VKS smatra da su nižestepeni sudovi morali da cene navode tužioca koji je tvrdio da je tokom otplate kredita došlo do dupliranja kreditne obaveze, da je prema knjigovodstvenom stanju glavnica kredita otplaćena skoro u celosti, da je ugovor izvršen u pretežnom delu i da nisu postojali razlozi za raskid ugovora od strane banke.

VKS dalje konstatuje da u takvoj situaciji ne može se prihvatiti neobrazložena tvrdnja nižestepenih sudova da je banka jednostrano raskinula ugovor usled neizvršenja obaveza od strane klijenta. Dalje u uputstvu koje VKS daje nižestepenim sudovima, traži se od istih da utvrde da li je u trenutku zaključivanja ugovora o kreditu, banka na pisani način upozorila klijenta o mogućim posledicama rasta kursa CHF, što je bila njena zakonska obaveza shodno članu 12. ZOO, koji obavezuje na pridržavanje načela savesnosti i poštenja, a i obaveza u skladu sa tada važećim Zakonom o zaštiti potrošača, koji je predviđao pravo potrošača na informisanost. Ukazuje se i na član 46. tog Zakona koji predviđa da informacije o svojstvima proizvoda i usluga u uslovima prodaje, moraju biti tačne, potpune, osnovane, nedvosmislene, jasne i blagovremene. Na iste ove obaveze banke ukazuje i nedavna presuda Evropskog suda C 186/16!

Ovaj stav VKS je veoma važan zbog velikog broja korisnika CHF kredita kojima su banke raskinule ugovore zbog nemogućnosti redovnog izmirenja ugovornih obaveza, a koje su, udvostručujući svoju vrednost tokom otplate, odavno premašile njihova primanja ili makar i očekivani rast, uzimajući u obzir višegodišnje fluktuacije kurseva stranih valauta u Srbiji. Ovaj stav pruža priliku i ovim korisnicima, čiji je status do ovog trenutka bio bezizlazan, da sudskim putem ostvare svoje pravo na uvtrđivanje gore pomenutih okolnosti i rešenje problema uz poštovanje osnovnih zakonskih načela i principa, od kojih je najvažinje načeo jednakih davanja ugovornih strana. Dakle, potpuno je nenormalno da korisnik kredita u trenutku raskida ugovora od strane banke, duguje glavnicu u većem iznosu od realne glavnice kredita koju je dobio na zajam od banke, a da je do tog trenutka već gotovo otplatio dobijeni iznos.

Verujemo da ova presuda vodi konačnom rešenju kredita u CHF i očekujemo da će nadležni i banke, pritisnuti velikim brojem sudskih postupaka i velikm brojem presuda koje im ne idu u prilog, ući u konstruktivan dijalog u ciju konačnog rešenja CHF problema u Srbiji, koji je rešen u gotovo svim zemljama regiona.

U nastavku je presuda VKS u celosti:

page-0

page-1

page-2

page-3

page-4

page-5

page-6