Nove dve presude za raskid!

Prošle nedelje smo dobili još dve prvostepene presude za raskid ugovora o CHF kreditu. Radi se o sporovima koji su vođeni u Novom Sadu, jedan je bio pojedinačan, a drugi grupni (dva korisnika kredita kod iste banke).

U nastavku dajemo jednu presudu u celosti i od druge samo prvu stranu, jer su obrazloženja gotovo identična.

Nećemo ništa komentarisati jer se radi o stvarimo koje su bezbroj puta ponovljene, a markirane su u presudi, pa čitajte.

Presude:

Image (1)

Image (2)

Image (3)

Image (4)

Image (5)

Image (6)

Image (7)

Image (8)

Image