Presude za Privredne Apelacije!

Privredni apelacioni sud (PAS), doneo je dve nove pravnosnažne usvajajuće presude za troškove obrade kredita. Ovim presudama se menja dosadašnja raznolika praksa ovog Suda, gde su neka veća usvajala tužbe, a druga odbijala.

Ono što je značajno, veće koje je donelo ove dve usvajajuće presude, do nedavno je donosilo odbijajuće. To znači da je PAS usvojio stav VKS o nezakonitosti naplate troškova obrade kredita u celosti, te očekujemo da sada sva veća donose presude u korist dužnika.

Sva zainteresovana pravna lica, firme i preduzetnici, kojima su banke tokom isplate kredita, naplatile troškove obrade kredita, mogu da nam se obrate za pomoć na mejl office@efektiva.rs.

80366570_445712612982097_2653942420563034112_n 80572276_582205252575715_4329612950340894720_n