Reagovanje udruženja na reklamu ProCredit banke

Reagovanje udruženja na reklamu ProCredit banke “Odgovorni krediti za odgovornu porodicu”

Poštovani članovi rukovodstva Pro Credit Banke,

Obraćamo vam se u ime korisnika bankarskih usluga, naših članova i onih koji to nisu, a koji su nam uputili predlog da to uradimo. Razlog je reklama vaše banke u svim poznatijim medijima, a kojom nudite “porodične kredite”.

Smatramo da banka koja je u jednoj poslovnoj godini (2010), u kojoj je inače ostvarila rast ukupnih prihoda (izvor sajt APR), otpustila oko 600 zaposlenih (informacije sa vašeg sajta) i time značajno doprinela pogoršanju materijalnog statusa tih oko 600 porodica čiji su oni članovi, nema pravo da gradjanima nudi “porodične kredite”. Takodje, smatramo takvo dovodjenje institucije porodice u kontekst kojim se prikazuju dobri odnosi porodice i banke licemernim i moralno neprihvatljivim, naročito uzimajući u obzir način i vreme kada su se pomenuta otpuštanja dešavala, o čemu takodje posedujemo informacije. Napominjemo da verujemo da taj broj otpuštenih predstavlja samo razliku na kraju dva obračunska perioda i da je realan broj onih koji su izgubili posao i veći, što pokazuju stalni konkursi koje imate i na kojima nadoknadjujete jedan broj otpuštenih zapošljavanjem nove, pretpostavljamo jeftinije radne snage.

Dakle, želimo da izbegnemo potencijalnu mogućnost kojom bi korisnici vaših usluga bili dovedeni u zabludu negovanja dobrih odnosa izmedju banke i porodičnih vrednosti, kada gore navedeni primeri, plus akti vaše banke kada ste podizali kamate na kredite ili uvodili provizije na tekuće račune, čime ste banci uvećali prihode a gradjanima rashode, upravo ukazuju na suprotno. S druge strane, želimo da jasno ukažemo na nameru da pomognemo banci da se ne nađe u neprijatnoj situaciji ukazivanja na ovu vrstu problematike u medijima, imenovanja banke, upiranja prstom i sl.

Mi ćemo se i u narednom periodu baviti upućivanjem primedbi bankama kao i edukaciji naših članova na koji način mogu da ostvare svoja prava, upućivanjem žalbi banci, potom NBS, kako bismo uticali na povećanje transparentnosti njihovog rada, što će u budućnosti, nadamo se, značajno doprineti da se odnosi u relacijama klijent-banka izbalansiraju. Nadamo se da ćete imati razumevanja za naš stav i da ćete konstruktivno pristupiti analizi i rešavanju našeg prigovora.