Prigovori svojoj banci!

Uzimajući u obzir bezobzirno i bahato ponašanje pojedinih banaka, koje svojim korisnicima čak ni plan otplate ne žele da uruče, a o konkretnim rešenjima za CHF kredite da ne pričamo, pokrećemo akciju pisanja prigovora bankama zbog neadekvatnih rešenja za problem CHF kredita.

Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga (dalje Zakon) je predviđeno da korisnik kredita ima pravo na prigovor u pismenoj formi, na koji banka mora odgovoriti u roku od 15 dana. U slučaju da banka ne odgovori u propisanom roku, ili ne dostavi određene dokaze koji se od nje traže, NBS je po ovom Zakonu može kazniti novčano u iznosu od 100.000 dinara.

Zakonom nije definisano da pisani prigovor mora biti u papirnom obliku, tj na čemu taj prigovor može ili mora biti napisan. U skladu sa tim, pozivamo korisnike kredita da spreme podlogu za pisanje prigovora a mi ćemo dati matricu. Poželjno je da podloga puta što “kabastija”, što veća, kako bi prigovor mogao da stane na nju. Šta će biti podloga za pisanje prigovora to određuje samo mašta. Neki od predloga su: stara sobna vrata, hauba havarisanog automobila, daska-fosna od 6 metara, cigla (ako na jednoj nije moguće napisati ceo prigovor, onda više cigli, kao mozaik), veliki kartoni, velika platna, kamen (dovoljne veličine da može da prođe kroz vrata banke) itd…

Ako banka ne prihvati prigovor, ili na njega ne odgovori, sledi obraćanje NBS na istoj podlozi i kazna banci od 100.000 din!

Predloge za podlogu možete slati na office@efektiva.rs i na našoj Facebook stranici. Najoriginalniji predlog ćemo nagraditi uplatom dela rate kredita u visini od 2 dinara (slovima: dva dinara).

Spremajte podloge, uskoro stiže matrica, a prva banka u koju ćemo nositi prigovore je Eurobanka, tokom sledeće nedelje. Zatim ćemo u Rajfajzen, Unikredit, Komercijalnu itd…

Zajedno smo jači!