Primena moratorijuma!

Već smo pisali o detaljima moratorijuma, a istim povodom smo se obratili i NBS, koja nam je odgovorila delimično, dok na drugi dopis nismo dobili odgovor.

Prethodne tekstove možete pročitati na ovim linkovima:

Moratorijum poskupljuje kredit!

Pitanja za NBS!

Dakle, sa ili bez dodatnih pojašnjenja NBS, postalo je jasno da banke tokom moratorijuma obračunavaju redovnu kamatu, koja se ponovo plaća i na kraju, (DUPLO) čime se poskupljuje otplata kredita.

Kako izračunati kamatu?

Kamata se kod kredita, okvirno može izračunati tako što će svaki dužnik pogledati u svom planu otplate, u delu koji pokazuje iznos anuiteta za april mesec, koliki deo tog anuiteta zapravo čini kamata za taj, odnosno prethodni mesec (zavisi kad dospeva anuitet. Ako je dospeće na početku aprila, to je kamata za mart. Ako je dospeće krajem aprila, to je kamata za taj mesec).

Dakle, jedan anuitet čini zbir redovne kamate, obračunate za prethodnih mesec dana, i glavnice.

Primer: Ako obaveza za april mesec iznosi 100 evra i nju čini 30 evra kamate i 70 evra glavnice, to znači da će kamata za tri meseca iznositi 3 x 30 e = 90 evra.

Tih 90 evra zatim treba podeliti na broj preostalih neplaćenih anuiteta (bez ona tri koja se ne plaćaju tokom moratorijuma), a zatim taj iznos dodati postojećem iznosu otplate.

Dakle, ako je kamata za tri meseca 90 evra, a do kraja otplate je ostalo još 20 meseci, to znači da će mesečna obaveza da poraste za 4,5 evra (90/20=4,5). Znači, umesto 100 evra, buduća obaveza će biti 104,5 evra.

Ovo je prost primer kod kredita sa fiksnom kamatom. Kod kredita sa promenljivom kamatom neće biti neke veće razlike, može se računati okvirno po istom principu.

Korisnici koji su već obavestili banku da ne prihvataju moratorijum, prema pojašnjenju NBS svakako mogu da ne plate neku od naredne tri rate, čime se podrazumeva da se i na njih naknadno primenjuje moratorijum.

Banke neće obračunavati zateznu kamatu, tako da korisnici u svakom trenutku mogu da prihvate ili odustanu od primene moratorijuma. Ko želi da odustane, dovoljno je da uplati dospelu mesečnu obavezu.

Na sajtu NBS je daana 27.3.2020. objavljeno dodatno pojašnjenje sa primerima, koje možete pogledati na ovom linku: https://www.nbs.rs/internet/latinica/15/mediji/Primeri-moratorijum-1.pdf

SAVET:

Svako treba da ceni svoje mogućnosti i zatim donese odluku oko prihvatanja moratorijuma. NBS je odigrala nepošteno i omogućila je bankam dodatnu zaradu, kroz naplatu duple redovne kamate, čime se kredit poskupljuje u konačnici, ali to ne znači da moratorijum neće pomoći nekome čija su primanja trenutno smanjena.