Moratorijum poskupljuje kredit!

NBS je donela propis po kom se uvodi moratorijum na sve obaveze dužnika prema bankama. Propis je stupio na snagu 18.3.2020. a banke imaju obavezu da do 21.3.2020. na svojim internet prezentacijama objave ponude.

Od dana objavljivanja ponude, dužnik ima 10 dana da istu odbije, a ako to ne učini, smatra se da je istu prihvatio.

Dužnicima kojima rate kredita dospevaju do 31.3.2020. banka ima pravo da iste naplati, osim ako se oni ne obrate banci zahtevom da i te rate uđu u moratorijum.

Obaveze koje uđu u moratorijum, biće prenete na kraj otplate kredita, tako što će biti dodate kao tri nove rate.

Ono što je bitno, banke će ipak obračunavati redovnu kamatu tokom trajanja moratorijuma, a ukupan zbir kamate za ta tri meseca će zatim biti preraspoređen na preostali broj rata, što će dovesti do povećanja mesečne obaveze. To povećanje zavisi od nekoliko faktora, a to su:

  1. preostala glavnica kredita
  2. visina ugovorene redovne kamate
  3. preostali rok otplate

NBS je dala dva primera informativnog karaktera, koje dajemo u nastavku teksta. Obratite pažnju na primer stambenog kredita, koji će korisnika koštati dodatnih oko 400-450 evra, do kraja otplate!

Građani treba da razmotre ove ponude i prihvate ih ili odbiju ceneći svoje finansijske mogućnosti. Ono na šta smo hteli da ukažemo je da prihvatanje moratorijuma poskupljuje kredit, jer se banke nisu odrekle svoje zarade.

Prihvatanje moratorijuma će najviše koštati stambene dugoročne kredite, a među njima one koji su u početnoj fazi otplate!

Da li je NBS još jednom ponudila šarenu lažu?

U nastavku je tekst pojašnjenja sa sajta NBS kao i dva primera kredita, pre i posle moratorijuma.

90527395_577137926218783_460941967585443840_n

90387985_1108236409515172_7614704560262610944_n