Prva pobeda UBK EFEKTIVA

Nakon naših medijskih istupanja i upozorenja o aneksu i nepovoljnim reprogramima koje je nudila KBC Banka krajem oktobra, ista banka ovih dana svoje klijente obaveštava da je, i bez potpisane sagalasnosti, vratila kamate na početni nivo. To za korisnike stambenih kredita indeksiranih u CHF valuti konkretno znači da će kamata biti vraćena sa sadašnjih 6M Libor + 3,5% marže, na prvobitno potpisanih 6M Libor + 1% fiksne marže, što daje zbir od 1.1% ukupne kamate.

Sam tekst obaveštenja koja banka šalje korisnicima potvrdjuje da je naše naše ranije upozorenje bilo opravdano, jer je u tom prvom aneksu ukupna kamata bila definisana kao fiksna marža od 1% a KOJA SE UVEĆAVA ZA VARIJABILNI DEO KOJI SE USKLAĐUJE SA KRETANJEM 6M CHF LIBOR-A… U novom obaveštenju nema tog varijabilnog dela, već se ukupna kamata defniše na gore pomenuti način, bez ikakve dvosmislenosti. Spuštanje iznosa marže od 2,5% će mnogima olakšati otplatu kredita i smanjiće ukupan iznos kamate koja se plati na kraju otplate. Takodje, smanjiće i učešće kamate u mesečnom anuitetu, što dovodi do brže otplate glavnice kredita.

Na žalost, naše upozorenje nije stiglo do svih kojima je bilo namenjeno, pa je tako, po kazivanju odgovornog lica banke, od oko 600 klijenta kojima je banka poslala ponudu reprograma, njih oko 120 prihvatilo jedan od ponuđenih modela. Obzirom da znamo na koji način je banka nudila pomenute reprograme, o čemu govori i nekoliko javnih svedočenja klijenata KBC banke, verujemo da odredjeni broj njih nije bio dovoljno upoznat sa onim što im se nudi, naročito ako se uzmu u obzir tada ponudjeni uslovi kao lošiji od sadašnjih, koji važe nakon stupanja Zakona na snagu.

I dalje smatramo da KBC banka nije imala pravo da na takav način i u trenutku pred početak primene novog Zakona,  nudi gradjanima nove nepovoljnije uslove, pa pozivamo one koji su reprograme prihvatili, a žele eventualno da ih ponište, da nam se jave, kako bismo organizovano tražili od NBS da reaguje i uskladi ugovore po Zakonu koji je stupio na snagu.