RASKID CHF KREDITA!

Privredni apelacioni sud Beograd je doneo novu PRAVNOSNAŽNU presudu za raskid CHF ugovora o kreditu, zbog bitno promenjenih okolnosti!

Presuda je u nastavku i u njoj možete pročitati sve bitne elemente, koji su uticali na usvajanje tužbenog zahteva dužnika.