Raskid polisa osiguranja kod NKOSK!

U nastavku je Inicijativa koju smo podneli NKOSK-u cilju raskida svih polisa osiguranja onih banaka koje su samovoljno povećavale kamatne stope u periodu do 2011. godine.

Ovim potezom banke su prekršile članove 17 i 18 Ugovora o osiguranju između banke i NKOSK, čime su otežale položaj korisnika kredita povećavanjem njegove mesečne obaveze, a samim tim su povećale i rizik od aktiviranja polise osiguranja kod NKOSK.

Dali smo NKOSK-u rok od 15 dana za odgovor na ovu inicijativu. U slučaju da ne bude reakcije, podnećemo krivičnu prijavu protiv Korporacije zbog zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika Srbije!

img101 img102