Razmišljanje korisnika stambenog kredita – II deo

Posle petogodišnjeg poslovnog odnosa (korisnik stambenog kredita) koji imam sa Alpha bankom, nameće mi se samo jedno pitanje: Zašto službenici Alpha banke ne nose čarapu na glavi? 

Zaista mi nije jasno. Zašto svi pljačkaši banaka pomenutu čarapu nose na glavi, a nijedan pljačkaš klijenata zaposlen u Alpha banci ih ne nosi. Zašto se oni ne plaše da će NBS i policija da ih prepoznaju i kazne saglasno učinjenim krivičnim delima? 

Kad bolje razmislim, možda je pravi razlog taj što se pravi počinioci krivičnih dela nalaze na višim spratovima zgrada u Kralja Milana (Izvršni odbor) i Makedonskoj (IT). Tamo, daleko od gnevnih klijenata, u klimom ohlađenim sobama, osmišljavaju nove i nove „vruće“ prevare kojima otimaju tuđe – otimaju novac klijentima na koji nemaju pravo. Ako može dan ranije, ako može evro više, ako može dodatak na kamatu i sl. I to bez pištolja, bez čarape, bez upaljenog motora vozila koje čeka ispred banke spremno da uz škripu guma krene sa turažom od 5.000 obrtaja. Polako i bez žurbe. Da li to znači na ove kriminalce niko ne juri?

Banke su novac osigurale od gnevnih klijenata ili pljačkaša koji bi poželeli da ga ukradu. Osigurali o svom trošku ali i u svoju korist. A obrnuto? Da li su klijenti Alpha banka osigurani? Jesu, ali kako? Osigurani su od svega – od smrti pa do pada NLO objekta na njihove zgrade :

 1. Osigurani su kod NKOSK, o svom trošku, ali u korist Alpha banke
 2. Osigurani su kod osiguravajućeg društva, o svom trošku, u korist Alpha banke
 3. Osigurani su od smrti, o svom trošku, u korist Alpha banke

Jedino od čega nisu osigurani je sledećih 9 slučajeva :

 1. Od prevremene naplate anuiteta
 2. Od uvećane naplate anuiteta
 3. Od jednostrane izmene visine kamatne stope (NKS)
 4. Od jednostrane izmene formule za proračun NKS
 5. Od jednostrane izmene perioda izmene NKS
 6. Od jednostrane izmene datuma na koji se sagledava vrednost referentne kamatne stope
 7. Od jednostrane izmene metoda obračuna kamate
 8. Od jednostrane izmene nomenklature kvartala
 9. Od jednostrane izmene nomenklature broja dana u mesecu.

Za ove slučajeve bi NBS trebala da odredi depozit u iznosu od najmanje 5.000 EUR po korisniku kredita koji bi Alpha banka morala da uplati. Na ovim sredstvima bi NBS morala da omogući direktan pristup korisnicima kredita u slučaju nastanka jednog od 9 osiguranih slučajeva. Tek tada bi mogli da govorimo o ravnopravnosti. Čarapa njima, čarapa nama…

 

Gnevni korisnik kredita Alpha banke (identitet poznat Udruženju)