Reakcija UBK Efektiva na odluku NBS!

Udruženje Efektiva odbacuje ponuđene modele za rešavanje problema kredita u švajcarskim francima, koje je juče predložila NBS, kao nepovoljne i nedovoljne. Nakon mesec dana obećanja, jasno je da NBS nema snage, a verovatno ni volje, da se se izvuče iz bankarske stege i uticaja, a svi dosadašnji razgovori su bili samo farsa i kupovina vremena. 

Na to jasno ukazuje i jučerašnja objava u kojoj se, između ostalog kaže da se predloženim modelima isključuje dalja mogućnost regulatornih aktivnosti NBS vezanih za ove kredite. Dakle, u NBS smatraju da je njihova uloga, predviđena Zakonom o NBS I Zakonom o bankama, prestala te da oni više neće raditi posao za koji su papreno plaćeni. Treba biti iskren I reći da ga ni do sada nisu radili u skladu sa interesima građana Srbije već isključivo u interesu banaka, najviše stranih koje posluju u Srbiji.

UBK Efektiva neće dozovliti NBS da se tek tako izvuku iz procesa rešavanja svih problema koje građani imaju sa bankama, i podsećamo da su i ranije iz NBS dolazile izjave koje su išle u prilog bankama, kao i saopštenja koja su građani odgovarani od podnošenja tužbi zbog jednostranih podizanaja kamatnih stopa. Tri godine nakon donošenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga NBS priznaje da je ovaj potez banaka bio nezakonit i to potvrđuje jučerašnjom obavezujućom odlukom.

Ko nam onda garantuje da NBS neće, kao i u slučaju preplaćenih kamata gde NBS zapravo reagovala zbog velikog broja pokrenutih sudskih sporova i dobijenih presuda u korist klijenata, za godinu-dve reagovati i u slučaju indeksiranja kredita u stranoj valuti, nakon što građani krenu u masovno pokretanje sporova za poništenje ovih ugovora.

Podsećamo javnost, a isto smo saopštili i predstavncima NBS na jučerašnjem sastanku, da bilo kakvo potpisivanje aneksa, čak i prihvatanje neke od ovih ponuda, ne isključuje mogućnost klijentu da i nakon 5 godina pokrene sudski spor za poništenje ugovora, tako da nije jasno zašto je NBS izašla u javnost sa predlozima koji nikako ne mogu trajno rešiti ove probleme već samo produžavaju agoniju, kako korisnika kredita tako i banaka koje se suočavaju sa sve većim problemima likvidnosti i nenaplativih kredita. Očigledna je namera da se banka dozvoli da što je moguće duže “cede” onaj deo građana i privrede koji još uvek plaćaju svoje obaveze, a zarađeni novac iznesu van zemlje.

U narednih nekoliko dana ćemo napraviti matematičke kalkulacije predloženih modela kako bi se konkretnim primerima videlo o kakvim se “pogodnostima”  zapravo radi.

Ovom prilikom pozivamo građane da ne prihvataju vraćanje novca naplaćenog povećavanjem kamate, čime se odriču isplate i zakonske zatezne kamate, koja predstavlja i do 50% od iznosa za koji se tuži (sudska praksa već postoji u tom delu), već da masovnim podnošenjem tužbi pritisnu banke i NBS da reaguju i reše sve postojeće probleme koji postoje u nezakonitim postupanjima banaka.