Hitno saopštenje UBK Efektiva!

Uputili smo otvoreni poziv državnim organima, NBS i Udruženju banaka, kojima smo se i direktno obratili sa zahtevom za hitnim održavanjem sastanka u vezi sa jačanjem vrednosti CHF. Saopštenje je u nastavku…

U skladu sa novonastalom situacijom naglog jačanja kursa švajcarskog franka, nastalom kao posledica odustajanja Centralne banke Švajcarske od njegovog limitiranja na 1,2 prema evru, što je prouzrokovalo rast vrednosti franka za skoro 20% (juče 102 din, danas 121 din), tražimo hitnu reakciju državnih organa, Narodne banke Srbije i Udruženja banaka.

Potrebno je da se odmah izvrši fiksiranje kursa franka na jučerašnji dan, na iznos od 102 din za jedan franak, kako bi se korisnicima omogućilo da od danas, u narednim danima svoje kredite otplaćuju u normalnim okolnostima.

Drugo, odmah krenuti u pravljenje dugoročne strategije za rešavanje problema CHF kredita. Predlog UBK Efektiva je konverzija ovih kredita u EVRO kredite, ali po kursu, tj odnosu franka i evra koji je važio na dan isplate kredita, i dalja otplata po uslovima Evro kredita. Na taj način bi se korisnici CHF kredita doveli u istu ravan sa korisnicima Evro kredita.

Podsećamo da su rate kredita od danas veće za oko 20%. Dakle, rata od 300 chf je juče bila nešto više od 30.000 din, danas je ta rata već 36.000 din. Korisnik koji je juče banci dugovao 60.000 chf, što je juče bilo oko 50.000 evra, danas banci duguje 60.000 evra.

UBK Efektiva