VAŽNO! Presuda VKS o ništavosti CHF ugovora!

Danas se na sajtu Vrhovnog kasacionog suda pojavilo Rešenje ovog Suda po reviziji pravnosnažno odbijene tužbe za utvrđenje ništavosti CHF ugovora.

Radi se o članu Efektive koji je podneo tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o CHF kreditu, a koji je spor izgubio. Nakon izjavljene revizije, VKS je u februaru ove godine, doneo Rešenje kojim ukida odbijajuću presudu i postupak vraća na Viši sud radi sagledavanja činjenica o pravilnom informisanju klijenta o rizicima podizanja CHF kredita, kao i o ispitivanju tvrdnji da se banka nije zadužila u CHF, te da je na taj način ugovor sa zelenaškim karakterom.

Ovo je sjajna vest za korisnike CHF kredita, jer vraća nadu u mogućnost utvrđivanja ništavosti ovih ugovora. Naravno, ovo je samo jedan korak u tome, ne znači definitvnu pobedu, s obzirom na činjenice da je u nekom ranijem postupku VKS potvrdio odbijajuću presudu za ništavost, a u nekim drugim postupcima, nižestepeni sudovi nisu prihvatili argumentaciju višeg stepena.

Nasuprot toga, prvi put imamo slučaj da se VKS poziva na praksu EU Suda pravde, koji kao glavni argument navodi upravo pravo na informisanost klijenta u predugovornoj fazi. Takođe, celo mišljenje je povezano i sa Zakonom o zaštiti potrošača, koji korisnicima bankarskih usluga pruža više konkretnih mogućnosti za dokazivanje nepravičnih ugovornih odredbi.

Udruženje Efektiva je i dalje na stanovištu da je raskid ugovora izvesnija opcija, jer dosadašnja praksa to potvrđuje, ali naravno da se ne odustaje ni od utvrđenja ništavosti ovih ugovora i ovo je tek jedan korak do konačnog cilja.

Rešenje VKS je u nastavku:

page-0 page-1 page-2 page-3