Grupne tužbe za raskid CHF kredita!

Članovi Efektive, zainteresovani za učešće u grupnim tužbama za raskid CHF kredita, mogu se informisati preko udruženja Efektiva o broju grupa koje se formiraju po bankama.

S obzirom na to da u Srbiji ima 20.000 korisnika CHF kredita, a da u grupi za tužbu mogu biti korisnici kredita ISTE banke, te da većina korisnika nije u mogućnosti da pronađe još zainteresoavnih za tužbu iz iste banke, informacije o tome se mogu dobiti u Efektivi, gde se prave spiskovi zainteresovanih i vrši spajanje ljudi u grupu.

Benefit grupnih tužbi je deoba troškova, najviše sudske takse koja za jednu takvu tužbu (taksa na tužbu) iznosi 97.500 din, ali se ona u okviru grupe deli na broj članova iste. Sledeći trošak je sudski veštak, koji po dosadašnjem iskustvu iznosi oko 10-15.000 din po osobi. Na kraju postupka se plaća taksa na presudu, koja je istog iznosa kao i taksa na tužbu, i koja se takođe deli na broj članova grupe.

Grupe se formiraju u broju do 10 članova, ali to zavisi od želja samih članova grupe, te ona može imati i manji broj, ako se svi članovi grupe sa tim slože.

VAŽNO! Postoji mogućnost da sudija razdvoji grupu i to se desi jednom u deset slučajeva. Ako dođe do toga, obično krediti manji od 40.000 chf budu izdvojeni i upućeni na osnovni sud na pojedinačnu parnicu!

Trenutno se popunjavaju grupe za sve banke, pa zainteresovani korisici CHF kredita mogu da se jave u udruženje Efektiva radnim danom od 10:30 do 14:30, na tel: 011 3294885 i mejl: office@efektiva.rs!

Dosadašnje presude su na ovim linkovima:

 

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/nova-presuda-za-raskid-chf-ugovora/

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/vazno-presuda-vks-o-nistavosti-chf-ugovora/

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/raskinut-chf-ugovor-za-pravno-lice/

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/raskid-chf-pravnosnazna-presuda/