I dalje naplaćuju ugovornu kaznu!

Pojedini pružaoci telekomunikacionih usluga i dalje pokušavaju da naplate ugovornu kaznu, iako dobro znaju da je ista nezakonita.

Radi se o slučajevima kada ptrošač želi da raskine ugovor pre isteka predviđenog roka (npr. 24 meseca), a pružalac usluge (mobilni ili kablovski operator) želi da naplati račune i za onaj preostali period ugovorenog roka koji potrošač neće koristiti.

Ovakvo postupanje je suprotno članu 270, stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, koji zabranjuje naplatu ugovorne kazne za novčana davanja. Po tom osnovu, Ministarstvo trgovine je donelo nekoliko rešenja kojim oglašava krivim neke od mobilnih i kablovskih operatora, a na snagu stupaju i izmene Zakona o telekomunikacijama koje će to izričito zabraniti.

Ipak, neki trgovci i dalje pokušavaju da naplate i ono što im ne pripada, ali mi takve slučajeve uspešno rešavamo u korist potrošača.

Slika 1. je dopis Radiju Vektora potrošaču kojim ga obaveštava da mora da plati preostale račune!

img278

Slika 2. je naš dopis trgovcu sa upozorenjem na posledice!

radenić-page0001

Slika 3. je odgovor trgovca na naš dopis i odustajanje od naplate ugovorne kazne!

49895347_312055129421996_7444601538690940928_n