Kolektivna tužba protiv Infostan-a!

U skladu sa ingerencijama koje imamo kao udruženje za zaštitu potrošača, pozivamo potrošače iz Beograda, korisnike usluga JKP Infostan tehnologije, da nam se jave radi pokretanja postupka zaštite kolektivnih interesa.

Postupak se pokreće zbog OBMANJUJUĆEG izgleda računa koji se isporučuju potrošačima, odnosno OBMANJUJUĆE poslovne prakse iz člana 19. Zakona o zaštiti potrošača!

Naime, obmana na računima, suprotna načelima savesnosti i poštenja iz Zakona o obligacionim odnosima, obezbeđena je time što je Infostan sa priznanica i uplatnica kao sastavnih delova računa (koji se prilikom plaćanja otcepljuju) tendenciozno uklonio oznake meseca, godine i datuma dospevanja računa na naplatu (ove oznake su ostale samo na glavnom delu računa), pa je sebi stvorio tj simulovao situaciju da može pred sudovima da tvrdi kako potrošači na uplatnici NISU NAVELI SVRHU UPLATE!

Infostan se dodatno služi obmanom time što samo glavni deo računa tretira kao račun, dok donja dva dela računa koji se od njega otcepljuju, a to su priznanica i uplatnica (nalog za uplatu) tretira kao zasebne dokumente koji se, kako Infostan tvrdi u svojim pisanim izjašnjenjima, „prilažu uz račun“, što je apsolutna neistina, jer se u Infostanovoj koverti dobija jedan jedini dokument, a ne dva ili tri fizički odvojena dokumenta na koje se primenjuju različiti propisi.

Svrha ovog postupak je utvrđenje povrede odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koja zabranjuje obmanjujuću poslovnu praksu, nakon čega bi usledile tužbe potrošača za nadoknadu štete zbog knjiženja tekućih uplata na zastarela potraživanja i veštačko izazivanje (uvećanje) troškova preko izvršitelja! Dakle, da Infostan nije knjižio tekuće uplate na zastarela dugovnja, ne bi bilo ni postupaka utuženja potrošača!

NAPOMENA: Postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača pokreće Udruženje Efektiva, uz minimum 10 potpisa oštećenih potrošača. Svako ko želi da učestvuje, potrebno je da se učlani u naše udruženje, a sam postupak je potpuno besplatan, u smislu plaćanja bilo kakvih taksi i advokata, čak i u slučaju eventualnog neuspeha!

Zainteresovani mogu doći u prostorije Efektive, radnim danom između 10:30 i 14h, radi učlanjenja i potpisivanja formulara. Potrebno je doneti i kopiju jednog računa Infostana, što će poslužiti kao dokaz da je potrošač korisnik usluga!

Vidimo se!