Pitanja za INFOSTAN!

Povodom poslednjih dešavanja i velikog broja pritužbi građana na rad Infostan-a i advokata koje je isti angažovao, uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa 9 pitanja na koje tražimo odgovor!

Pitanja:

  1. Dostavite nam kopiju ugovora o saradnji i pružanju advokatskih usluga koji ste zaključili sa advokatima Nikola V. Vuković iz Beograda, Mome Stanojlovića 18, i advokat Miloš R. Vučković iz Beograda, kao i sa drugim advokatima, a koji u vaše ime poslednjih nekoliko meseci šalju opomene pred utuženje građanima Beograda.
  2. Na koji način ste izabrali advokate iz pitanja 1, da li je bio raspisan neki tender, konkurs itd?
  3. Objasnite nam računicu po kojoj vam se isplati da preko advokata uputite opomenu pred utuženje za dug od 75 din, kada sama opomena po advokatskoj tarifi iznosi 6.000 din!
  4. Zašto se se odlučili da angažujete advokate za, navodno slanje opomena pred utuženje, kada imate svoju pravnu službu?
  5. Dostavite nam Odluku sa obrazloženjem i imena osoba, ili pojedinca, koje su odobrile angažovanje advokata za ovaj posao
  6. Na koji način je advokatima uručeno 140.000 opomena, kada su ih i na koji način potpisali i overili pečatom, i koliko vremena im je trebalo za to?
  7. Kako se finansira Infostan?
  8. Da li su zbog posredovanja Infostana, između potrošača i komunalnih preduzeća, a koje sigurno iziskuje određeni trošak, cene isporučenih komunalnih usluga veće?
  9. Dostavite nam kopije svih ugovora koje imate potpisane s komunalnim preduzećima i osiguranjima, za koje vršite objedinjenu naplatu?

img307