Orion Telekom krši dogovor!

Kompanija Orion Telekom je prekršila dogovor koji smo napravili 8. decembra, koji je predviđao poštovanje prava potrošača na raskid ugovora bez plaćanja penala.

Nakon što smo u javnosti pokrenuli temu raskida ugovora bez plaćanja penala, kao posledicu nenajavljenog povećanja cene usluga, iz kompanije Orion Telekom su nas kontaktirali u želji da prihvatimo sastanak u vezi sa celom situacijom. Na sastanku, koji je održan 8. decembra, dogovoreno je da Orion neće praviti problem oko poštovanja prava potrošača i da će svakome, ko izrazi takvu želju, prvo biti ponuđeno da ostane u ugovoru uz odgovarajući benefit, a da će onima koji to ne žele, biti omogućen raskid ugovora bez plaćanja penala, što je i predviđeno zakonima.

O tome smo pisali u tekstovima na ovim linkovima:

https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/raskid-ugovora-sa-orion-om/Poslednjih dana, učestalo dobijamo potvrde korisnika, da Orion ipak ne poštuje pravo na raskid bez penala, da se potrošačima to otežava i šalju obaveštenja o plaćanju penala, što znači da je Orion prevario i nas i svoje korisnike.

Šta uraditi?

Na kontakt mejl Orion-a korisnicka.zona@oriontelekom.rs treba uputiti Izjavu o raskidu ugovora zbog povećanja cene (dali smo je u prethodnom tekstu). Ta Izjava predstavlja volju korisnika, predviđena je Zakonom i za nju nije potrebna saglasnost Oriona, tj Orion je ne mora prihvatiti i potvrditi, kako bi ona imala pravnu snagu. Dakle, sama izjava korisnika je dovoljna za raskid ugovora!

Zatim, opremu treba odneti u poslovnicu i vratiti je uz obavezan dokument kojim se potvrđuje prijem, kako bi se izbegle eventualne buduće komplikacije i potraživanja po osnovu nevraćene opreme. Ako u poslovnici ne žele da to prime, druga opcija je slanje poštom, uz obavezan dokaz o slanju (slikati sadržinu pakete, napisati na dostavnici ša je sadržaj itd).

Paralelno sa tim, korisnik se može obratiti i RATEL-u na mejl ratel@ratel.rs, kao i inspekciji za telekomunikacije na mejl telekomunikacije@mtt.gov.rs. Na obe adrese treba poslati obaveštenje o tome da je Orion izvršio povećanje cena, da je upućena izjava za raskid ugovora, te da se traži posredovanje u sprovođenju prava potrošača, predviđenih Zakonom.

Svi oni koji ne dobiju potrvdu od Oriona, da je ugovor raskinut i da više neće dobijati račune, mogu da urade sledeće:

  1. Da čekaju da ih Orion tuži (što teško da može da se desi), pa da se u tom postupku brane dokazima o raskidu ugovora (i uspešno se odbrane)
  2. Da nam se jave radi pokretanja potrošačkog spora, u kom bi se sudski tražio raskid ugovora

Preporučujemo opciju br 2, pošto je očigledno da se Orionu ne može verovati, posle kršenja javno postignutog dogovora. Očigledno je da se radi o kompaniji koju treba naučiti pameti masovnim pokretanjem sporova, koje će izgubiti, a onda biti u obavezi da plaćaju sudske troškove, kao kaznu za nepoštovanje propisa.

U nameri da dodatno zaštitimo prava korisnika usluga ovog operatora, o kršenju napred navedenih propisa, obavestili smo RATEL i inspekciju za telekomunikacije, pa ćemo objaviti njihove odgovore!

NAPOMENA: Nakon što izjavite raskid ugovora, iz Oriona ne odustaju, već zovu telefonom i “prete” penalima, utuženjem itd. VAŽNO: Usmenim pritiskom pokušavaju da ubede korisnike da odustanu od raskida, a pisanim putem to ne dostavljaju, jer su svesni da je to trag koji ih vodi u sudski spor koji gube. Nema potrebe da komunicirate sa njima telefonom, sve što treba ja objašnjeno u tekstu iznad i sve se radi pisanim putem!

ORION NEMA PRAVO NA NAPLATU PENALA I NE POSTOJI SUD KOJI BI TO DOSUDIO U NJIHOVU KORIST!