Prigovor na rešenje o izvršenju!

Prigovor na rešenje o izvršenju javnog izvršitelja je redovni pravni lek u postupku za namirenje potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga. Njime se pobija rešenje o izvršenju, koje javni izvršitelj donosi po predlogu za izvršenje izvršnog poverioca-trgovca pomenutim uslugama a na osnovu verodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga ili računa.

Detaljnije Prigovor na rešenje o izvršenju!

Neuredna dostava u postupku izvršenja!

Najčešća žalba potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa (struja, komunalije, telekomunikacione usluge) na javne izvršitelje odnosi se na to da izvršitelji počnu da im odbijaju od plate ili penzije, ili da im zakucaju na vrata radi popisa i procene pokretne imovine a da prethodno „nije bilo nikakve tužbe ili opomene pred utuženje.“

Detaljnije Neuredna dostava u postupku izvršenja!