Dve nove presude za raskid ugovora o CHF kreditu!

Nedavno su donete dve nove prvostepene presude za RASKID ugovora o CHF kreditu na bazi promenjenih okolnosti, tj nepredvidivosti rasta kursa CHF u odnosu na EUR i RSD.

Dakle, sud je jasno utvrdio da je došlo do značajnog poremećaja u ugovorenim obavezama, otežavajućim za korisnika kredita, te je iz razloga promenjenih okolnosti, u skladu sa članovima ZOO koji su pobrojani u presudama, doneo odluku o RASKIDU ovih ugovora.

Sud se u presudama poziva na ravnopravnost uzajamnih davanja (član 15 ZOO), koja je ovde značajno narušena (korisnik u evrima duguje više nego što je podigao, čak i nakon 7-8 godina redovne otplate), zatim na član 133 ZOO kojim se preciziraju promenjene okolnosti, gubitak SVRHE ugovora (za korisnika), član 135 ZOO kojim je propisano da se Sud rilikom odlučivanja o raskidu ugovora mora rukovoditi načelima poštenog prometa, vodeći računa o CILJU ugovora, normalnom riziku i interesima OBEJU strana.

Nisu prošli argumenti banaka da su korisnici bili upoznati sa svim okolnostima, da su mogli da se “raspitaju”, da je guverner Jelašić upozoravao itd, jer je matematika neumoljiva, a ona je detaljno opisana u jednoj od presuda (da ne ponavljamo milion puta izrečenu tvrdnju).

NAPOMENA: Ovo je samo još jedan korak u dokazivanju da je CHF kredit štetan, nezakonit i nemoralan, ali borbi nije kraj, dok ne krenu da pristižu i pravnosnažne presude za istu stvar.

Obe presude su u nastavku ovog teksta

Presuda Erste banka

001 002 003

004 005 006 007 008 009 010 011 012

Presuda Intesa banka!

001 002 003 004 005