Banka Inteza vraća novac klijentima!

Banka Inteza saopštila je da će preuzeti sve neophodne mere kako bi 1. avgusta na adekvatan način otpočela sa primenom preporuka Narodne banke Srbije.

Uvažavajući nastojanja NBS da pomogne građanima da lakše servisiraju svoje kreditne obaveze u narednom periodu i time olakša njihov finansijski položaj, Banka Inteza potpuno podržava obe preporuke centralne banke.

To znači da banka podržava preporuke i u vezi sa kreditima u švajcarskim francima i u vezi sa neodredivim elementima promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. 

Uvažavajući nastojanja NBS da pomogne građanima da lakše servisiraju svoje kreditne obaveze u narednom periodu i time olakša njihov finansijski položaj, Banka Inteza potpuno podržava obe preporuke centralne banke – i u vezi sa kreditima u švajcarskim francima i u vezi sa neodredivim elementima promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Banka će omogućiti korisnicima stambenih kredita indeksiranim u švajcarcima da otplaćuju taj kredit po kursu koji odgovara valutnom paritetu evro-švajcarski franak na dan odobravanja kredita, umanjenom za najviše osam odsto, i to u narednom periodu od najmanje tri godine, odnosno do krajnjeg roka otplate kredita ukoliko je taj rok kraći od tri godine.

Razlika između pretpostavljene otplate po tekućem kursu švajcarskog franka i otplate po preporučenom, obračunskom kursu će se evidentirati kao pojedinačno odloženo potraživanje u švajcarskim francima po tekućem kursu. Na ta odložena potraživanja banka neće obračunavati kamatu.
Posle detaljne analize ugovora u skladu sa specifičnim okolnostima svakog pojedinačnog kredita u otplati, banka će kontaktirati klijente i predočiti im ponude o prilagođenim uslovima otplate, kao i dalji plan izmirenja njihovih finansijskih obaveza.

Na taj način Banka Inteza nastoji da olakša građanima izmirenje obaveza po kreditima i pruža doprinos naporima NBS-a da očuva stabilnost finansijskog sistema, navedeno je u saopštenju.