Banke menjaju uslove kredita u poslednji čas

Članak u “Blic”-u o Aneksima kreditnih ugovora

 

Dobila sam juče pismo u kojem me banka poziva da odem u najbližu ekspozituru i da potpišem pojedinačne anekse ugovora za kreditnu karticu koju koristim. U suprotnom, piše da će od 5. decembra promenjene kamatne stope primeniti u skladu sa zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, jer su one za mene povoljnije u odnosu na trenutno važeće. Iskreno, ne znam šta da radim – kaže Stojanka M. iz Zemuna.

Ovih dana, ona nije jedina. Banke uveliko šalju obaveštenja građanima, što je i u skladu sa najavljenim zakonom. Međutim, pojedine su poslale klijentima poziv da dođu u njihove filijale kako bi potpisali anekse za promenjene kreditne uslove za stambene kredite u francima. Ukoliko dobijete takav predlog, ne žurite, dobro se raspitajte da li je to za vas zapravo povoljno, kako ne biste došli u apsurdnu situaciju da vam novi uslovi budu nepovoljniji od trenutnih. Ovo upozorenje važi i kod promene modela formiranja kamatne stope.
Aneksi ugovora
– Građani treba da obrate pažnju na anekse i da ih ne potpisuju dok god imaju bilo kakvu dilemu. Savetujemo ih da se konsultuju, mogu i naše udruženje „Efektiva”, ali i ekonomiste, advokate. Banke koje su htele da pošteno primene novi zakon to su i učinile i uveliko šalju nove planove otplate. Iskustvo govori da neke banke koje su htele da izvrdaju zakon to pokušavaju nuđenjem specijalnih akcija, i to upravo pred 5. decembar – kaže Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata „Efektiva”. Šta je ono na šta građani treba da obrate pažnju? Prvo, kako kaže naš sagovornik, ne bi trebalo da prihvataju da im obračun kamatne stope bude nedefinisan, odnosno da imaju fiksnu maržu a da se promenljivi deo usklađuje sa kretanjem libora. Takođe, sumnju izaziva i predlog da se kamatna stopa obračunava po formuli koja podrazumeva stopu obavezne rezerve kroz određeni ponder, koja se nije nalazila u prvobitnom ugovoru. Ili ako pokušavaju da promene metod obračuna sa konformnog na proporicionalan.
Kamatne stope
U Hipo Alpe-Adrija banci kažu za „Blic” da aneks ugovora sadrži informaciju o visini nove kamatne stope, kao i podatak da li je promenljiva ili fiksna, u zavisnosti od vrste kredita. Ukoliko je kamatna stopa promenljiva, aneks sadrži i detalje na osnovu kojih se određuje njena visina, kao i periode u kojima će se menjati.
Novi plan otplate
– Takođe, sadrži efektivnu kamatnu stopu i obaveštenje o stavljanju van snage svih odredaba ugovora o kreditu kojim se predviđa da se kamatna stopa može menjati promenom kamatne marže u skladu s poslovnom politikom i/ili drugim aktima. Uz aneks, klijentima se uručuje i plan otplate kredita koji je njegov sastavni deo. Ostali elementi ugovora o kreditu ostaju nepromenjeni i nastavljaju da važe. Onim klijentima koji ne žele da potpišu aneks ugovora prosleđuje se obaveštenje o primeni nove, umanjene kamatne stope, počev od 1. decembra – ističu u Hipo banci.
Bez obzira da li klijent Komercijalne banke potpiše aneks ili ne, banka će ga obavestiti o primeni zakona u pisanoj formi. Svi ugovori kod kojih su kamatne stope s aspekta novog zakona bile nedovoljno precizno definisane – biće aneksirani.
– Preciznije, to znači da kamatne stope mogu biti ili fiksne ili promenljive. Ukoliko su promenljive, moraju biti odredive, odnosno njihova promenljivost zavisna od kretanja neke od referentnih kamatnih stopa ili drugog elementa koji nije zavisan od volje samo jedne strane. I što je najvažnije klijentima, visina kamatne stope u aneksiranim ugovorima ne može biti veća od inicijalno ugovorene visine, pa će mnoge kamate biti i smanjene – objašnjavaju za „Blic” u Komercijalnoj banci.

Klijenti Folks banke dobili su informaciju o smanjenju kamatne stope, zajedno sa novim planom otplate kredita, ukoliko je u toku otplate kredita došlo do povećanja fiksnog dela kamatne stope. Miroslav Rebić, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke, kaže da će usklađivanje obavljati kod platnih kartica i dozvoljene pozajmice, što će doprineti preciziranju pojedinih tarifa.