Da li je bolji kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatom?

Građanima koji su podigli stambene kredite pojedine banke nedavno su ponudile da fiksnu kamatu zamene varijabilnom.

Izvor: S-Media, 12.04.2012.

 

Iako je to u ovom trenutku povoljnije za klijenta zbog trenutne vrednosti referentne kamatne stope (libora i euribora), jedan deo stručne javnosti smatra da to neće dugo potrajati. Prema njihovom mišljenju, iskustvo nas je naučilo da banke ništa ne menjaju ako to nije u njihovu korist.

S druge strane, međutim, ima stručnjaka koji smatraju da su promenljive kamate dobre, jer štite klijenta od samovolje banaka i klijent zavisi samo od međubankarskog tržišta. S media portal istražuje kolje su prednosti varijabilnih kamatnih stopa, a koje rizike nosi otplata kredita na ovaj način.

Rizike snosi klijent

Dušan Uzelac, direktor portala “Kamatica”, kaže da su varijabilne kamate rizične, jer se ne može duže od par meseci unapred predvideti kako će se menjati kamatne stope, odnosno koliko će rata za kredit rasti.

Vrednost kursa varira, kao i euribor, za koji se vezuje većina varijabalnih kamatnih stopa, i zato je svaka projekcija na duži vremenski rok rizična – objašnjava Dušan Uzelac za S media portal. – Fiksne kamatne stope obezbeđuju nedostatak tog rizika neizvesnosti u budućnosti.

Prema njegovom mišljenju, fiksna kamatna stopa je za klijente povoljnija od varijabilne, jer obezbeđuje klijentima sigurnost tokom celog toka otplate.

Nasuprot tome, poslovanje vezano za varijabilnu kamatnu stopu za banke je uvek bolje nego fiksno, jer to smanjuje njihov rizik poslovanja.

Bankama uvek više odgovara varijabilna stopa; ako se zadužuju i uzimaju kredite koje kasnije prodaju nama, rade to po varijabilnoj stopi, vezuju se za euribor, koju kod izdavanja tih kredita jednostavno prenesu na klijente i njima je marža obezbeđena. Iz tog razloga, varijabilne kamatne stope uvek više prijaju bankama – otkriva Uzelac.

Banka štiti svoju zaradu

I direktor Udruženja bankarskih klijenta “Efektiva” Dejan Gavrilović smatra da ponudom klijentima da pređu s fiksne na varijabilnu kamatnu stopu, banka želi da zaštiti svoju zaradu od očekivanog rasta libora u narednom periodu, tako što bi rizik povećanja libora prebacila na klijenta.

– Banka deljenjem ukupne kamate na fiksni i varijabilni deo osigurava vrednost svoje zarade – objašnjava Dejan Gavrilović za S media portal. – U slučaju da libor nastavi da raste, a istorijski pokazatelji govore da je njegova maksimalna vrednost u poslednjih pet godina bila i do skoro tri odsto, korisniku koji prihvati ovaj predlog ukupna kamata bi porasla za vrednost rasta libora. U slučaju da libor nastavi da raste, a kamata ostane na fiksnom nivou, jedini gubitnik je banka, jer bi joj se učešće zarade u ukupnoj kamati rastom libora smanjilo. Trebalo bi uzeti u obzir i da vrednost libora poslednjih šest-sedam meseci lagano raste, a njegova šestomesečna vrednost u ovom trenutku je 0,13 – upozorava Gavrilović.

Varijabilne kamate štite građane od samovolje banaka

Ekonomisti Goran Nikolić i Milan Kovačević pak smatraju da je bolje uzeti kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, jer su građani na taj način zaštićeni od samovolje banaka.

Najvažnija stvar je da kod varijabilnih kamatnih stopa klijent ne zavisi od volje banke, već od onoga što se dešava na evropskom međubankarskom tržištu, a na to ne može da utiče neki pojedinac, nego utiče stotine banaka – kaže Goran Nikolić za S media portal.

Milan Kovačević naglašava da su banke do sada , nažalost, praktikovale previše fleksibilne kamate, jer im je to bilo dozvoljeno:

To je bilo neodrživo i to je suprotno pravnim principima da u nekom ugovoru jedna strana bude povlašćena u odnosu na drugu. Prelaskom na ’plivajuće’ stope, bankama je onemogućeno da jednostrano određuju kamatu.

Ne možete pobediti bankarske analitičare

Posle stupanja na snagu Zakona o zaštiti finasijskih korisnika, fiksna kamatna stopa mora ostati nepromenjena do kraja otplate kredita. Nikolić smatra da je takva kamata rizik, jer banke uvek odrede nešto veću fiksnu kamatu od prosečne procenjene.

– Banke pomoću svojih analitičara projektuju šta će se dešavati u narednih deceniju-dve, i na osnovu toga određuje fiksnu kamatnu stopu. Ona se tako zaštiti i obezbedi da ne bude na gubitku. Naravno da će banka imati bolje analitičare nego što sebi može da obezbedi običan građanin – kaže Nikolić za S media portal.

Ponudu klijentima da pređu na varijabilnu kamatnu stopu, Nikolić objašnjava procenom banaka da će u daljoj perspektivi libor i euribor rasti u toj meri da će im to biti isplatljivije:

Verovatno je procena banaka da ćemo u narednom periodu, posle krize, imati višu inflaciju i višu baznu kamatu Evropske centralne bake, samim tim i viši euribor. Na osnovu toga su izračunale da im se više isplati da se oslone na kretanje euribora, nego to što su fiksirali. Banke nisu dobrotvorne organizacije, nego profitno motivisane kompanije. Ja se ipak ne bih kockao sa bankama, zato što ćete verovatno izgubiti – jasan je Nikolić.

Oprez!

Izgleda da nas je iskustvo naučilo da banke nemaju interes da nude “povoljnije” uslove svojim korisnicima, jer bi to značilo da idu na svoju štetu, osim kada se iza toga krije isključivi interes banke.

Dejan Gavrilović iz “Efektive” poziva sve građane na oprez i da dobro razmisle pre prelaska sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu.

Trebalo bi uzeti u obzir dugoročnost ovih kredita i iako ponuda u ovom trenutku deluje primamljivo, u budućnosti je moguća njena znatna korekcija na štetu klijenta. Fiksna kamata garantuje isti iznos mesečne rate do kraja otplate kredita, dok promenljiva kamatna stopa nosi neizvesnost potencijalnog rasta libora ali i euribora – objašnjava Gavrilović.

Sličnog mišljenja je i Dušan Uzelac:

Ako ćemo da racionalno razmišljamo, banke imaju mnogo veće timove analitičara koji znaju da pretpostave buduće kretanje i zbog toga je svaki pokušaj da se promene uslovi u bankarskom odnosu prema klijentu uglavnom u korist banke, a ne u korist klijenata.

Ekonomista Goran Nikolić veoma je nepoverljiv prema bankama:

-Čim vam banka nešto nudi, ne čini mi se kao dobra ponuda!