Da li ste znali?

Da li znate šta možete uraditi sa oštećenom novčanicom koju ne žele da vam prime u radnji? Banke su dužne da zamenjuju novčanice i kovani novac koji nisu podobni za opticaj.

Dakle, ako vam se u rukama nađe oštećena ili zaprljana novčanica, nepodobna za opticaj, dovoljno je da svratite u najbližu banku i na blagajni iste zamenite je za novac iste vrednosti.

Šta se u banci prihvata kao novčanica nepodobna za opticaj?

 • kada se na zamenu podnese najmanje 51% površine ispravne novčanice;
 • kada je preko cele novčanice uočljiva zaprljanost;
 • kada su na novčanici jasno uočljive mrlje;
 • kada je na novčanici uočljiva dodatna slika i/ili slova, brojevi i drugi znaci napisani ili naneseni na novčanici – grafiti;
 • kada je na delu novčanice ili celoj novčanici uočljiv nedostatak boje (npr. oprana novčanica);
 • kada novčanica ima najmanje jedno zacepljenje;
 • kad novčanica na sebi ima jasno uočljive rupe;
 • kada novčanici nedostaje deo/delovi uzduž makar jedne njene ivice (npr. ugao koji nedostaje);
 • kada su delovi jedne ili više novčanica spojeni lepljivom trakom, lepkom ili su vršene neke druge popravke;
 • kada je novčanica izgužvana i kada to znatno utiče na njen vizuelni izgled;
 • kada je novčanica mlitava, odnosno sa strukturnim promenama koje su dovele do gubitka krutosti;
 • kada je novčanica presavijena i ne može se popraviti  rukom;
 • kada je kod novčanice najmanje jedan jasno savijen ugao i ne može se popraviti rukom;
 • kada je novčanica izrađena sa izvesnom greškom i kao takva puštena u opticaj (makulatura).

Čak i ako dođete u posed novčanice koja je u stvari manja od 51% njene stvarne celine, uz odgovarajuću izjavu o tome kako ste došli u njen posed, kako je došlo do oštećenja, šta je sa ostalim delovima novčanice itd, možete predati banci na zamenu, koja će je zatim proslediti NBS-u, koji donosi odluku o zameni iste.

Što se tiče kovanog novca, tu važi sledeće:

 • koji je zbog korišćenja u opticaju, korozije ili fizičkih uticaja promenio neke od svojih fizičkih osobina;
 • koji je u izrađen sa izvesnom greškom i kao takav pušten u opticaj (škart).