Devet godina vraća kredit, a dug dupliran

Pre devet godina uzeo sam dinarski stambeni kredita od 1,33 miliona dinara. Iako ga redovno vraćam, glavnica kredita mi je sada duolo veća, kao da nikada nijednu ratu nisam platio – kaže za “Blic” Rasim Šabović, klijent Privredne banke Beograd

 

U ovu apsurdnu situaciju Šabović je došao bukvalno onog trenutka kada je potpisao ugovor sa bankom, jer osim što mu je u ugovoru stajalo da kredit otplaćuje po fiksnoj kamatnoj stopi od oko 12.75%, stajala je i odredba da banka, u okviru promene ugovornih uslova, može da primenjuje poslovnu politiku i revalorizaciju glavnice. Naime, banka mu je glavnicu usklađivala u skladu sa inflacijom, koja je svih ovih godina bila i ostala jedan od najvećih problema domaće ekonomije.

-Pre godinau dana, kada je banka radila presek stanja, dug je iznosio 2,2 miliona dinara, što je iznos koji je skoro duplo veći od iznosa kredita, iako sam ga uveliko otplaćivao a rate su bile od 14.600 do 26.000 dinara – priča Šabović.

Uprokos tome što kredit nije ni na polovini roka vraćanja, nije jasno kada će uopšte ovaj klijent Privredne banke početi da vraća glavnicu. Po grubim proračunima, do kraja otplate kredita, u narednih 11 godina, odnosno u 132 rate platiće još 3,4 miliona dinara. To znači da će za dve decenije platiti više od pet puta iznosa glavnice.

-Ako se računa u evrima, kredit sam pre devet godina uzeo u iznosu od oko 20.000 evra, a do danas sam uplatio oko 25.000 evra.

Srećom po njega ali i pod ruge klijente banaka, donet je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, po kojem mu je rata sada do kraja perioda otplate fiksirana. Međutim, ispada da je sada njegov dug zbgo revalorizacije glavnice – dupliran.

-Jasno je da je banka napravila obračun po kojem je ostatak glavnice duga revalorizovan uvećanjem za mesečnu stopu rasta cena na malo. Međutim, isto tako je jasno da je klijent u ovom ugovoru trpeo dvostruku štetu pošto je plaćao kamatu, u koju je banka morala da uračuna sve rizike, kao i revalorizaciju – kaže Dejan gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva”.

Naš sagovornik kaže da je faktički klijenta usvajanje novog Zakona spaslo činjenice da bi do kraja otplate glavnica kredita bila uvećana na ko zna koji iznos.

Šabović je pokušao da sa bankom nađe zajedničko rešenje o izmirenju svog duga, ali do medijacije nije došlo jer banka, kako kaže, nije prihvatila razgovor na tu temu. ZAto on razmišlja da zaštitu svojih prava potraži na Sudu, poučen sudskom praksom od ranije, koja kaže da banka ne može kumulativno da koristi dve ili više zaštitnih klauzula za očuvanje vrednosti kapitala.

 

PBB: Sve po zakonu

Klijent je koristio stambeni kredit u dinarima, a njegova revalorizacija nije vršena u periodu od dobijanja kredita do aprila 2005, čime je kredit bio izuzetno obezvređen. Banka je u skladu sa ugovorom počela revalorizaciju kako bi očuvala vrednost plasiranih sredstava. Klijentu je i pre početka primene novog Zakona banka samoinicijativno prestala da revalorizuje kredit, kažu u PBB.

 

Izvor: Blic, 25.9.2012