Dobrodošli u klub "100"

Iako je zvaničan srednji kurs za CHF NBS-a, na današnji dan 97,5901 a prodajni 97,8829 , banke su već uveliko probile magičnu granicu od 100 RSD po prodajnom kursu za jedan CHF.

U klubu “100”, banaka kod kojih je prodajni kurs prešao ovu granicu su: OTP, Čačanska=101,4937 i Procredit=101.0058 koji su prešli i preko 101 RSD za jedan CHF, a zatim slede Alpha, Volks, EFG, Hypo, Unicredit, Vojvođanska itd . Ostale će se verovatno, koliko već sutra, tj u ponedeljak priključiti ovom klubu, u slučaju da dinar nastavi da slabi.

Koliko je određivanje prodajnog kursa proizvoljno od banke do banke,pokazuje i podatak da je recimo u Rajfajzen banci prodajni kurs CHF-a 99,054 (skoro 2,5 din manje u odnosu na OTP i Čačansku), a  tu su još KBC banka sa 99,7473 i Komercijalna sa 99,8937.

Korisnici CHF kredita koji svoje obaveze plaćaju po prodajnom kursu banke na ovaj način plaćaju i do skoro 4 dinara razlike po jednom franku. Na jednoj rati od npr 400 chf to je dodatnih 1.600 dinara zarade banci.

Podsećamo, na član 46 Zakona o obligacionim odnosima koji kaže da ugovorna obaveza mora biti određena, odnosno odrediva, jer bi u suprotnom, na osnovu člana 47 a u vezi člana 105 istog Zakona, takva ugovorna obaveza bila ništava. Takođe podsećamo i na član 15 istog Zakona, u kome se, kao u jednom od osnovnih načela govori od jednakim vrednostima uzajamnih davanja ugovornih strana. Ovo načelo se naročito tiče ugovora u kojima je banka kredit isplatila po npr. srednjem kursu a naplaćuje ga po svom prodajnom.