Efektiva postala Organizacija potrošača

UBK EFEKTIVA je dana 24.10.2012. godine, postalo Organizacija potrošača evidentirana od strane Ministarstva trgovine.

Rešenjem o upisu u evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača, udruženje Efektiva je postalo zvanična Organizacija potrošača sa svim institucionalnim mogućnostima koje se dobijaju time, a najvažnija je mogućnost pokretanja kolektivnih sporova za zaštitu prava potrošača.

Već neko vreme radimo na prvim koracima koji će sigurno biti podnošenje kolektivnih tužbi protiv banaka radi utvrđenja ništavosti ugovornih odredbi kojima su banke davale sebi za pravo da jednostrano povećavaju kamatnu stopu ili maržu na kreditima u otplati, bilo da su to krediti za fizička ili pravna lica, krediti u evrima ili “švajcarcima”. Takođe, predmet kolektivnih tužbi će biti i nezakoniti obračuni zatezne kamate kao i sve ostale nepravilnosti na koje naiđemo. Okupili smo dobar tim advokata, pravnika, profesora prava i veštaka, i uskoro ćemo pokrenuti prvi kolektivni spor u istoriji srpskog pravosuđa, a sve u nameri da pomgonemo svima koji su oštećeni da vrate svoj novac nazad.

Više o svemu narednih dana…