I mi imamo talenat!

Komercijalna banka sponzoriše emisiju “Ja imam talenat”. Uputili smo banci predlog sledeće sadržine:

 

Poštovani rukovodioci Komercijalne banke,
 

Želimo ovom prilikom da vam damo predlog za pokretanje još jedne marketinške kampanje, koju biste mogli sprovesti u cilju dodatnog jačanja uverenja korisnika vaših usluga da je Komercijalna banka institucija koja neguje društveno odgovorno poslovanje. Naročito ako se uzme u obzir i činjenica da ste državna banka.

 

Dakle, u ovom trenutku vaša banka je sponzor emisije “Ja imam talenat”, u iznosu od 100.000 evra, koje će dobiti pobednik tog takmičenja. Apsolutno nemamo ništa protiv ovakvih aktivnosti niti imamo protiv toga da najtalentovaniji zabavljač, pevač ili grupa dobiju tu nagradu, ali nikako ne uspevamo da se otrgnemo utiska da to takmičenje u stvari sponzorišu korisnici usluga vaše banke.

 

Kako? Dobro je poznata činjenica da je Komercijalna banka u periodu od 2009. do 2011. jednostrano povećavala kamatnu stopu na kreditima u otplati (CHF stambeni krediti o kojima imamo saznanja) i na taj način sebi pribavila materijalnu korist, suprotno osnovnim načelima Zakona o obligacijama, a korisnicima vaših kredita novčanu štetu koja se meri iznosima od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada franaka. Da ne spominjemo da se to dešavalo u trenutku kada je kurs franka u odnosu na dinar značajno rastao i na taj način primorao vaše dužnike da na mesečnom nivou izdvajaju više novca za otplatu anuiteta. Sve to dodatno čudi kada se uzme u obzir da se radi o banci u državnom valsništvu, koja je na taj način pokazala da građani, ne da ne mogu da veruju da će ih država zaštiti od nepravde, već da od iste moraju da zaziru.

 

Ako ste već rešili, da kao banka, odvojite deo novca za marketing kampanju, predlažemo sledeće: Da odvojite određenu količinu novca koju biste vratili korisnicima vaših kredita, u kojima ste za povećanje kamate primenjivali taktiku “promena poslovne politike”, i to ne vaše banke, kako to rade ostale, već drugih “prvorazrednih banaka”, kako se navodi u obrazloženju pojednih delova ugovora o kreditu. Istom sumom novca, od npr 100.000 evra, u ovoj akciji biste usrećili daleko veći broj ljudi, obzirom da se radi o stambenim kreditima gde je osim nosioca uključen i supružnik, moguće i deca itd, a takva akcija bi medijski imala daleko veći odjek i pokazala bi da ste domaća banka broj 1, “nama uvek najbliža”.

 

Molimo vas da ozbiljno razmotrite ovaj naš predlog. Ako ga prihvatite, Udruženje Efektiva će vam pomoći da iz sprovođenja te akcije izvučete maksimalnu medijsku korist, a mi se, kao idejni tvorci akcije, unapred odričemo bilo kakvih prava na nadoknadu po osnovu osmišljavanja i mogućeg sporovođenja ove aktivnosti.

 

Unapred zahvaljujemo.