KBC banka vratila novac!

KBC banka je tokom leta postigla vansudsko poravnanje sa članovima Efektive koji su podneli tužbe zbog jednostranog povećavanja ugovorene marže, tj kamate. Banka je prihvatila da isplati iznose koji su traženi tužbenim zahtevom, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, uz nadoknadu sudskih troškova (sudska taksa i troškovi advokata).

Dakle, članovi Efektive su obustavili sudske postupke i taj deo priče oko KBC banke je završen. Napominjemo da su u banci postupili vrlo korektno i ispoštovali ono što je od njih traženo.

Ono što je jako bitno, KBC banka je isplatila zakonsku zateznu kamatu na iznose koje su klijenti preplatili povećavanjem kamate, a iznosi zatezne kamate se kreću okvirno oko 50% od glavnog duga (primer: tužba je išla na 100.000 din, klijent je na to dobio još oko 50.000 zatezne kamate). Za sada ne znamo kako su prošli građani koji nisu tužili, tj da li im je uz glavni dug isplaćena i zatezna kamata.

Još neke banke su prihvatile preporuku BAN 002 o vraćanju novca od povećavanja kamate i dopisima obaveštavaju klijente o tome. Ipak, ostaje sporan iznos koji se vraća pa preporučujemo građanima da ne potpisuju Anekse koje im banke nude tim povodom kako se prihvatanjem tih uslova ne bi odricali mogućnosti za pokretanje tužbi i naplate kompletnog iznosa dugovanja sa zateznom kamatom.

Sve provere oko preplaćenog iznosa novca se mogu obaviti preko Udruženja Efektiva, tj finansijskih stručnjaka koji se bave ovom problematikom. svi koji hoće da pokrenu tužbe po istom ovom osnovu mogu to uraditi putem besplatne pravne pomoći koju pružamo od početka bavljenja ovim problemom.