Najava: Hypo banka uskoro vraća novac!

Danas smo dobili informaciju da je i Hypo banka spremna da našim članovima koji su je tužili, vrati novac naplaćen povećavanjem kamate, tj marže, a obaveštenja o tome će uputiti tokom sledeće nedelje.

Dakle, na pomolu je novi uspeh Efektive, mada je i bilo za očekivati da se banke vansudski nagode sa našim članovima obzirom da je uspeh u ovim sporovima skoro pa zagarantovan.

Pozivamo ovim putem sve naše članove koji su podneli tužbe, kako protiv ove banke, tako i protiv ostalih da ne potpisuju anekse i ne prihvataju poravnanja i anekse bez konsultacija kako ne bi prihvatili nešto što je manje od onoga što bi dobili na sudu,  i kako se eventualno ne bi odrekli mogućnosti da u daljem postupku nadoknade kompletnu štetu uz zateznu kamatu.

Uskoro očekujemo da još neke banke krenu ovim putem. Podsećamo da smo do sada podneli oko 250 tužbi po ovom osnovu pred Prvim osnovim sudom u Beogradu a do sada imamo oko 15-ak prvostepenih presuda kao i pravosnažnu presudu na Sudu časti privredne komore Beograda, sve u korist klijenata.

Svima koji hoće da tuže po osnovu povećavanja kamate i primene različitih kurseva prilikom isplate i otplate kredita (npr. kredit pušten po kupovnom ili srednjem a plaća se po prodajnom kursu) obezbedili smo besplatnu pravnu pomoć.