Klijenti dobili spor protiv banke zbog menjanja kamata

Sud časti pri Privrednoj komori doneo je odluku po kojoj je Pireus banka proglašena krivom za povredu dobrog poslovnog običaja i morala jer je kamatne stope menjala na osnovu poslovne politike. Mera je doneta na osnovu pojedinačnih tužbi 18 klijenata, a u narednih mesec do dva oni će tužbe podneti i Prvom osnovnom sudu.

Sud časti doneo je ovu odluku jer banka u vreme zaključenja ugovora o kreditu sa klijentima nije pregovarala i jasno utvrdila tačne i precizne parametre za određivanje kamatne stope i metodu izračunavanja, već se je pozvala na poslovnu politiku.

– Ova mera Suda časti predstavlja predvorje parničnog postupka pred Prvim osnovnim sudom u kome će ova odluka Suda časti biti od velikog  značaja. Utvrđeno je da ugovor o kreditu nije pravno valjan, što podrazumeva obavezu banke da taj novac koji je neosnovano stekla vrati klijentima – kaže Nikola M. Tomašević, advokat koji zastupa 18 klijenata Pireus banke.

Klijenti koji su rešili da tuže banku iz svih su krajeva Srbije: od Beograda, Novog Sada, Smedereva, Ćuprije, Sremske Kamenice…

Na pitanje da prokomentarišu odluku Suda časti Privredne komore Beograda, u Pireus banci odgovaraju da su uvek poslovali u skladu sa domaćom zakonskom regulativom.

– Takođe, banka je u potpunosti prihvatila i primenila Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – kažu u Pireus banci.

 

Izvor: Blic, 13.7.2012