NBS kalkulator i uputstvo za korišćenje

Kratko uputstvo za korišćenje kalkulatora koji je napravljen i objavljen od strane NBS-a (pa uklonjen ali smo ga mi sačuvali), kojim možete proveriti da li vam se, i koliko isplate predložene mere NBS-a.

 

U polje br 1 se upisuje količnik koji se dobija deljenjem visine kursa EVRA i CHF na dan isplate kredita (visina vrednosti evra u dinarima podeljeno sa vrednošću franka u dinarima). Podaci o kursevima se mogu pronaći na sajtu NBS-a.

U polje br 2 se upisuje procenat umanjenja (max do 8% po preporuci NBS).

Polje br 3 zatim samo izračunava odnos EUR/CHF uz odabrani procenat umanjenja iz polja br 2.

U polje broj 4 upisati količnik koji se dobija deljenjem visine kursa EVRA i CHF na aktuelni dan izmirivanja poslednje rate (visina vrednosti evra u dinarima podeljeno sa vrednošću franka u dinarima). Podaci o kursevima se mogu pronaći na sajtu NBS-a.

Polje br 5 predstavlja korektivni faktor koji se automatski obračunava.

U Polje br 6 upisati aktuelni kurs CHF (korišćen i za obračun u polju broj 4). Podatak o visini kursa se može naći na sajtu NBS-a.

U polje br 7 se upisuje sadašnja mesečna rata (iz plana otplate).

U polja br 8 i 9 se upisuju, tj prepisuju  iznosi kamate i glavnice iz aktuelnog plana otplate za poslednju ratu, koji zajedno čine zbir u polju br 7.

Veliko polje pod nazivom Obračunske rate predstavlja zatim prikaz visine anuiteta u sve tri valute, uz primenu umanjenja od 8%, dok se u susednom polju pod nazivom Odloženo potraživanje po preporuci, nalazi iznos mesečnog umanjenja izraženog u sve tri valute.

U polju Obračunske rate možete videti da po ovoj preporuci nastavljate da plaćate banci identičan iznos mesečne kamate (što banci ne umanjuje zaradu) dok se glavnica kredita preraspoređuje kao odloženo potraživanje.

Na primeru kalkulatora koji se može preuzeti sa našeg sajta, napravljena je kalkulacija za kredit sa ratom od 400 chf i kursevima na dan 31.5.2008. i 31.5.2103.

Na ovom linku Preuzmite Kalkulator