Nema tužbe nakon Lex-a!

Potvrdile su se naše ranije sumnje, da će tumačenjem odredbi Zakona o konverziji (Lex), korisnicima CHF kredita koji su u sporu protiv banke, a koji se tiče valutne klauzule (tužbe za ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule ili raskid zbog promenjenih okolnosti), sudovi donositi rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju kredita.

Time su i definitivno opovrgnute tvrdnje učesnika u pregovorima oko donošenja Lex-a, da će korisnici kredita moći da nastave tužbe (koje se tiču valutne klauzule) čak i ako prihvate ponudu za Lex!

Ovo je velika prevara svih onih koji su to u startu tvrdili i ovim je naneta velika šteta korisnicima CHF kredita koji su već prihvatili Lex, ubeđeni da će moći da nastave svoj spor!

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu je u nastavku:

64223065_671324496701943_1849031391417729024_n 64659033_463613717516178_8835355023362752512_n